W dobie niepohamowanej przemocy bogatych i ustosunkowanych nad słabymi, organizacja biorąca w obronę tych ostatnich jest pożądanym uzupełnieniem status quo. Podejmowane przez nią działania są najlepszą i wystarczającą rekomendacją.