opinia

Dzięki programowi Janusza Zagórskiego zetknęłam się z Panem Maciejem Lisowskim i jego Fundacją LEX NOSTRA. Obserwując Jego poczynania, myślę, że jest On jedyną osobą, której powierzyłabym swoje problemy w walce o prawdę i godność ludzką. Dziękuję, że jesteście FUNDACJO !!!!