Prezes Zarządu

Przy ogromnej ilości zaniedbań ze strony państwa dotyczących w zakresie pomocy ludziom poszkodowanym i zagubionym w obecnej rzeczywistości, ze wszech miar potrzebna jest taka działalność jaką podjęła Lex Nostra. Trzeba chronić jej powagę i skuteczność działania przez skupienie się na sprawach najistotniejszych do których zaliczam poniesione szkody nie z własnej winy pokrzywdzonego