Brain Power – mózg, czyli nasz personalny emocjonalny programator

Jak definiowany jest mózg? Jakie funkcje pełni? Co znajduje się w jego wnętrzu jeszcze niedostatecznie poznanym?

W Polsce, każdego roku organizowany jest Tydzień Mózgu. Jest to cykliczne wydarzenie, w którym uczestniczą placówki naukowe: Uniwersytety, Szkoły Wyższe czy różnego rodzaju katedry.

Światowy Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) obchodzony w miesiącu marcu. Święto to ma na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu a także znaczeniu w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Wszystko zaczęło się za sprawą Stowarzyszenia Dana Alliance for Brain Initiatives, w roku 1992 w Stanach Zjednoczonych. Jego założycielem był Noblista- prof. James Watson. Instytucja ta aktywnie wspomagała badania jak również innego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu nauk biomedycznych. Pierwszy raz na terenie Europy obchodzony był pod nazwą Europejskiego Dnia Mózgu, 18 marca 1998.

Mózg to nasz osobisty programator. Osobisty a zatem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Anatomicznie narząd ośrodkowego układu nerwowego. Złożony jest z dwóch rodzajów zwojów mózgowych: cerebralnych i głowowych. Znajdują się one u większości organizmów, które są dwubocznie symetryczne. Jaka jest jego waga? Przeciętnie, u zdrowego i dorosłego człowieka jest to granica między 1200 gramów a 1400 gramów. W porównaniu do całego ciała stanowi jedynie 2% masy!

Za co odpowiedzialny jest mózg człowieka?

Mózg to ośrodek emocji, kierowania zachowaniem, naszych preferencji. Najnowsze badania z obszaru analiz neurobiologicznych wskazują, iż z procesem generowania emocji związane jest kilka rejonów mózgu, a mianowicie: pień mózgu, podstawy przodomózgowia oraz podwzgórze. Są to tak zwane obszary poniżej poziomu kory mózgowej, czyli inaczej obszary podkorowe. Zarządcą wszelakich reakcji emocjonalnych jest tak zwana Periaqueduct Al Gray (ang.), czyli po prostu- istota szara. Ośrodek, dzięki któremu człowiek posiada skojarzenia oparte na emocjonalnych reakcjach to ciało migdałowate, którego lokalizacja znajduje się w układzie limbicznym, a dokładniej w płacie skroniowym.

Co się dzieje gdy dochodzi do uszkodzenia opisanych powyżej część mózgu?

Osiowym objawem jest zburzenie zdolności dokonywania ocen na podstawie mimiki twarzy okazującej zwłaszcza negatywne emocje, takie jak gniew czy strach. Również umiejętność okazywania emocji działa nieprawidłowo a czasem wcale. W przypadku obustronnego uszkodzenia jest to brak zdolności zapamiętywania wydarzeń na podstawie związku emocjonalnego. Prawidłowe dbanie o nasz mózg jest niezwykle istotne. Nie tylko pod kątem prawidłowego odżywiania, ale także w kwestii zabezpieczenia go przed urazami mechanicznymi. Dzięki mózgowi jesteśmy tym, kim jesteśmy. Czujemy i okazujemy emocje. Działamy i myślimy. Żyjemy…

mgr DAGMARA MARIA BORUC
psycholog
pedagog