Czy praca w wakacje spowoduje utratę prawa do stypendium socjalnego?

 

Jestem studentem. Sytuacja finansowa mojej rodziny nie jest najlepsza, ale na szczęście otrzymuję stypendium socjalne, dzięki któremu mogę utrzymać się na studiach. Chciałbym podjąć w wakacje pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną – kilkanaście godzin w tygodniu i na pewno nie dłużej, niż do końca września. Czy mając dodatkowy dochód, mogę utracić prawo do stypendium?

Samo podęcie pracy przez osobę otrzymującą stypendium nie oznacza automatycznego pozbawienia jej prawa do stypendium. Zasadą przyznawania stypendium jest wymóg zachowania odpowiedniego kryterium dochodowego – dla ustalenia wysokości dochodu uwzględnia się osiągnięte w rodzinie przychody.

To rektora uczelni i organ samorządu studenckiego ustalają maksymalną wysokość dochodów w rodzinie, która będzie uprawniała do uzyskania pomocy.

Całkowity uzyskany przez rodzinę dochód dzieli się przez liczbę jej członków. Jeśli pieniądze zarobione przez studenta spowodują, że dochód rodziny przekroczy ustalony limit, student ten utraci prawo do dalszego otrzymywania stypendium. Bez znaczenia jest, że dana praca wykonywana jest tylko przez małą część roku, a uzyskane w ten sposób środki mają pomóc sfinansować np. wakacyjny wyjazd. Przepisy w tym miejscu są jasne – jakkolwiek nie jest celem stypendium socjalnego zniechęcenie do podjęcia pracy zarobkowej i usamodzielnienia się, to należy się ono tylko wtedy, gdy przez cały okres jego pobierania student znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Nie znaczy to, że koncepcja taka nie ma przeciwników – sprzeciw wielu osób (zwłaszcza studentów, bo oni są bezpośrednio zainteresowani) budzi sytuacja, w której młodzi ludzie muszą wybierać między wcale nie wysokimi stypendiami socjalnymi a podjęciem pracy, która w pewnym stopniu pomogłaby im i ich rodzinom w podratowaniu budżetu.

 

Martyna Kośka