Fundacja LEX NOSTRA aktywnie włącza się w akcję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. W akcję, podobnie jak było to w poprzednich latach, włączyła się także Fundacja LEX NOSTRA, w siedzibie której również można uzyskać poradę prawną (w godzinach od 9 do 17).

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Historia Dnia Ofiar Przestępstw sięga już roku 1988, kiedy to zaczął on być obchodzony w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie święto obchodzone jest na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku. Podstawowym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na niedostrzegane problemy ofiar przestępstw, a także monitorowanie ich sytuacji i podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Ważnym akcentem na rzecz działalności poprawiającej sytuację poszkodowanych był już rok 1999. Wówczas organizacje pozarządowe wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowały Kartę Praw Ofiary. Karta ta stanowi swoiste zestawienie obowiązujących praw oraz instrukcje czego i od kogo potencjalna ofiara przestępstwa może się domagać. Ważnym elementem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest obchodzony 22 lutego Dzień Ofiar Przestępstw.