Fundacja Lex Nostra na obchodach 100-lecia Służby Więziennej

27 czerwca 2019 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Rola kobiet w Służbie Więziennej”. Międzynarodowe wydarzenie, na którym pojawili się goście z Austrii, Belgii, Litwy, Niemiec, Chorwacji i wielu innych państw europejskich zorganizowane zostało z okazji setnej rocznicy założenia żeńskiej formacji w Polskiej Służbie Więziennej.

Konferencję otworzyły wystąpienia m.in. Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania i gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który podkreślał ważną rolę kobiet w strukturach służby – od stanowisk strażników działu ochrony, aż po funkcje administracyjne. Podczas wydarzenia odbyło się również rozdanie odznak okolicznościowych 100-lecia polskiego więziennictwa.

Na zaproszenie gen. Kitlińskiego, na konferencji pojawił się również dyrektor Fundacji Lex Nostra, Maciej Lisowski.

Źródło zdjęć: sw.gov.pl