Fundacja LEX NOSTRA podsumowuje wybory – aktywność popieranych przez nas kandydatów!

Miesiąc po wyborach prezentujemy Państwu pola publicznej aktywności tych kandydatów popieranych przez Fundację LEX NOSTRA w wyborach parlamentarnych, którzy uzyskali mandaty. Spośród 54 popieranych przez nas kandydatów w ławach parlamentarnych zasiadło aż 39 (jeden senator i 38 posłów). Dziś, po utworzeniu rządu i organizacji prac parlamentu wiemy na jakich polach realizować będą się poszczególni politycy. Miło nam poinformować, że aż 9 spośród popieranych przez Fundację LEX NOSTRA kandydatów sprawowanie mandatu poselskiego łączyć będzie z pracą w administracji rządowej. Dwoje z kandydatów to z kolei członkowie prezydiów izb parlamentu (Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan). Większość z popieranych przez naszą Fundację polityków pełni też prestiżowe funkcje w prezydiach sejmowych komisji lub zasiadając w kierownictwie swoich klubów parlamentarnych.

Fundacja LEX NOSTRA liczy na owocną współpracę z politykami i ich środowiskami politycznymi. Szczególnie mocno liczymy na aktywność parlamentarzystów, którzy jako niwę swojej aktywności wybrali te z komisji sejmowych zajmujących się tematyką wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, administracji, obrony narodowej czy polityki społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem, oddającym stan na dzień 25 listopada 2015 r.

SEJM RP:

Okręg nr 1 – Legnica: poseł Adam Lipiński, Prawo i Sprawiedliwość – minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Okręg nr 2 – Wałbrzych: poseł Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Łączności z Polakami za Granicą (przewodniczący), Komisja Spraw Zagranicznych

Okręg nr 3 – Wrocław: poseł Kornel Morawiecki, Kukiz’15 – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Etyki Poselskiej, członek zarządu Klubu Parlamentarnego Kukiz’15

Okręg nr 4 – Bydgoszcz: poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Zdrowia (wiceprzewodniczący), Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Okręg nr 7 – Chełm: poseł Beata Mazurek, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Służb Specjalnych, Komisja ds. Kontroli Państwowej, członkini prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 9 – Łódź: poseł Piotr Gliński, Prawo i Sprawiedliwość – wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okręg nr 10 – Piotrków Trybunalski: poseł Antoni Macierewicz, Prawo i Sprawiedliwość – Minister Obrony Narodowej

Okręg nr 11 – Sieradz: poseł Artur Dunin, Platforma Obywatelska RP – Komisja Infrastruktury, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okręg nr 12 – Chrzanów: poseł Beata Szydło, Prawo i Sprawiedliwość – Prezes Rady Ministrów RP

Okręg nr 13 – Kraków: poseł Jerzy Meysztowicz, Nowoczesna Ryszarda Petru – Komisja Gospodarki i Rozwoju (przewodniczący), Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Okręg nr 14 – Nowy Sącz, poseł Piotr Naimski, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja ds. Unii Europejskiej (przewodniczący), wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 15 – Tarnów, poseł Włodzimierz Bernacki, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (przewodniczący), Komisja Etyki Poselskiej (przewodniczący), Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 16 – Płock: poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (wiceprzewodniczący), Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Okręg nr 17 – Radom: poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa (przewodniczący), Komisja ds. Służb Specjalnych (wiceprzewodniczący), Komisja Kultury i Środków Przekazu

Okręg nr 18 – Siedlce: poseł Marek Zagórski, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Finansów Publicznych, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Okręg nr 19 – Warszawa: poseł Artur Górski, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Łączności z Polakami za Granicą; oraz poseł Jacek Wilk, Kukiz’15 – Komisja Ustawodawcza, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Okręg nr 20 – Warszawa II: poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość – wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji; oraz poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska RP – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Okręg nr 21 – Opole: poseł Jerzy Żyżyński, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Finansów Publicznych (wiceprzewodniczący), Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 22 – Krosno: poseł Marek Kuchciński, Prawo i Sprawiedliwość – Marszałek Sejmu RP

Okręg nr 23 – Rzeszów: poseł Józefa Hrynkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Zdrowia, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członkini prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 25 – Gdańsk: poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okręg nr 26 – Gdynia: poseł Jolanta Szczypińska, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Zdrowia, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (wiceprzewodnicząca)

Okręg nr 27 – Bielsko Biała: poseł Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość – wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okręg nr 28 – Częstochowa: poseł Szymon Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (wiceprzewodniczący)

Okręg nr 30 – Rybnik: poseł Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja ds. Unii Europejskiej (wiceprzewodnicząca), Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członkini prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 32 – Sosnowiec: poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Obrony Narodowej (wiceprzewodniczący), Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Okręg nr 33 – Kielce: poseł Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska RP – Komisja Spraw Zagranicznych (przewodniczący); oraz poseł Zbigniew Ziobro, Prawo i Sprawiedliwość – Minister Sprawiedliwości

Okręg nr 34 – Elbląg: poseł Leonard Krasulski, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Łączności z Polakami za Granicą (wiceprzewodniczący), Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 35 – Olsztyn: poseł Iwona Arent, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa

Okręg nr 36 – Kalisz: poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość – wiceminister spraw zagranicznych, członek prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 37 – Konin: poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (wiceprzewodniczący), członek prezydium Klubu Parlamentarnego PiS

Okręg nr 38 – Piła: poseł Maks Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Gospodarki i Rozwoju (wiceprzewodniczący), Komisja Ustawodawcza, Komisja ds. Unii Europejskiej; oraz poseł Killion Munyama, Platforma Obywatelska RP – Komisja Finansów Publicznych

Okręg nr 40 – Koszalin: poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Polityki Senioralnej

Okręg nr 41 – Szczecin: poseł Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość – Komisja Obrony Narodowej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

SENAT RP:

Okręg nr 50 – Radom: senator Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość – wicemarszałek Senatu RP; Komisja Obrony Narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Maciej Lisowski, Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA