Fundacja LEX NOSTRA we współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów – interwencja skierowana do Prokuratora Generalnego!

Fundacja LEX NOSTRA i Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy podjęły wspólne działania na rzecz zabezpieczenia dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2014 roku i parlamentarnych 2015 roku, kiedy to w trakcie procesu wyborczego mogło dojść do nieprawidłowości. Pisma w tej sprawie zostały skierowane do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zawierają też apel o podjęcie postępowania wyjaśniającego. Poniżej prezentujemy treść obu dokumentów i zachęcamy do zapoznania się z ich treścią zawierającą dokładny opis zagadnienia:

0001 (3)  0002 (1)  0003

0001 (2)  0002