Gdzie była policja ? – pobicie przez pseudokibiców POLSKIEJ OBSŁUGI EURO 2012!

 

Sz.P. Andrzej Seremet

Prokurator Generealny RP

 

 

Szanowny Panie Prokuratorze

Fundacja LEX NOSTRA zadeklarowała pomoc prawną w nagłych zdarzeniach świadczoną kibicom, w tym również zagranicznym turystom.

Niemniej jednak z całą stanowczością potępiamy i będziemy potępiać ich agresywne zachowania.

 

W związku a powyższym proszę o udzielenie informacji czy znany jest prokuraturze fakt dotkliwego pobicia polskiej obsługi EURO 2012 przez osoby posługujące się językiem rosyjskim i rosyjskimi flagami państwowymi w dniu meczu Rosja – Czechy rozgrywanego we Wrocławiu ?

 

Powyższe zdarzenie dokumentuje powszechnie dostępne nagranie video:

 

 

 

Mając na uwadze treść nagrania pytam się: Czy prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie i czy poleciła policji zabezpieczenie materiału dowodowego ?

 

Uważam, iż tylko zdecydowane działania organów prokuratury mające na celu ukaranie przestępców zapobiegnie ewentualnym niepokojom społecznym i antagonizmom o podłożu narodowościowym, tym bardziej, iż nie jest – na podstawie materiału video – przesądzone, że czynów kryminalnych dopuścili się obywatele Rosji, choć na to wskazuje język rosyjski słyszany w tle, rosyjskie flagi państwowe, oraz okoliczności zdarzenia.

 

Jeszcze raz podkreślam, iż w powyższy materiał video nie pokazuje bójki pseudokibiców, ale napadnięcie i katowanie POLSKIEJ OBSŁUGI EURO 2012, tak więc żądamy ustalenia i ścigania sprawców – bez względu na ich narodowość !

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Kancelaria LEX NOSTRA jest zdecydowana zapewnić POKRZYWDZONYM pomoc prawną. Koszty tej pomocy opłaci Fundacja LEX NOSTRA.

 

Z uwagi na charakter sprawy pozwalam sobie na umieszczenie treści niniejszego pisma na stronie internetowej Fundacji LEX NOSTRA – www.fundacja.lexnostra.pl

 

Z poważaniem

 

Maciej Lisowski

 

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

www.fundacja.lexnostra.pl