Zaburzenie, zaburzeniu nierówne

7Zaburzenia

Jak już zostało wspomniane, w świecie psychiatrii jak i psychologii, najważniejszymi klasyfikacjami odnoszącymi się do zaburzeń psychicznych są dwie z nich:

– Amerykańska Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V.
– ICD-10: Dziesiąta Wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych, której autorem jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W odniesieniu do ICD-10, wymienia się następujące kategorie diagnostyczne. Oprócz nazw, każda z nich posiada swój kod:

– Zaburzenia psychiczne organiczne z zespołami objawowymi włącznie;
– Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych;
– Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i zaburzenie urojeniowe
– Zaburzenia nastroju (afektywne);
– Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i w postaci somatycznej (somatoformiczne);
– Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
– Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych;
– Upośledzenie umysłowe;
– Zaburzenia rozwoju psychicznego;
– Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w okresie dzieciństwa i dojrzewania.

Z kolei Amerykańska Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V stosuje pięcioosiowy system diagnozy. Co to oznacza?
Wymienia ona pięć wymiarów czyli pięć osi, na których umieszczono poszczególne zaburzenia.

– Oś I: rozpoznanie zaburzeń psychicznych z wyłączeniem upośledzenia umysłowego i zaburzeń osobowości, czyli zespołów klinicznych mogących zainteresować
– Oś II: wspomniane powyżej upośledzenie umysłowe i zaburzenia osobowości;
– Oś III: występujące aktualnie somatyczne choroby w tym odchylenia w stanie fizykalnym czyli stany ogólnomedyczne;
– Oś IV: problemy społeczne i środowiskowe;
– Oś V: wartości liczbowe w odniesieniu do funkcjonowania ogólnego, tzw. GAF.

 

Zestawienie bibliograficzne

  • DSM-IV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association; 1994.
  • DSM-V. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
  • ICD- 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków- Warszawa: „Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków- Warszawa 2000.
  • Sidorowicz S. Psychiatria. Redakcja Wydania II polskiego. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2013.

Jeżeli chciałbyś/abyś porozmawiać, czujesz potrzebę zmiany ale nie wiesz od czego zacząć – nie wahaj się!
Nasz psycholog zawsze jest gotowy poświęcić Ci swój czas.

Nasz adres
Sienna 45 lok. 5
00-121 Warszawa

tel. (+48 22) 412-70-02
fax. (+48 22)412-70-03
Autor: mgr Dagmara Maria Boruc
Specjalista z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i wspomagania rodziny.
Fundacja Lex Nostra