Zasady komunikacji pacjenta z psychologiem

 

 

„Podstawą kontaktu (…) jest szacunek, a nawet pewna pokora  wobec bogactwa odsłaniającej przed oczyma struktury świata drugiego człowieka (…)”

A.Kępiński „Autoportret człowieka”

Jak wskazuje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
w myśl art. 4
1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

 • ● diagnozie psychologicznej
 • ● opiniowaniu
 • ● orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią
 • ● psychoterapii
 • ● udzielaniu pomocy psychologicznej

Kluczowym w kontakcie z pacjentem-klientem bez względu na obszar trudności z jakim się zgłosił do Psychologa, jest bycie autentycznym w odbiorze, akceptacja rozmówcy (w tym wypadku pacjenta-klienta). Obniżenie do minimum poczucia braku zrozumienia, lęku i cierpienia, a maksymalizacja poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podmiotowości, co w konsekwencji doprowadzi do przyjęcia przez niego postawy otwartości i szczerości.

Jeżeli psycholog zadba o powyższe elementy, dalszy proces komunikacji będzie znacznie łatwiejszy. Jak zatem wygląda komunikacja między podmiotami? Czym jest proces komunikacji? Jakie elementy wchodzą w skład procesu komunikacji dobrej i efektywnej?

Komunikacja jest wymianą informacji, na różny temat. Jak wskazuje J. Reusch (1972), istnieją trzy poziomy komunikacji. Są to:

 • ● poziom społeczny, wskazująca na aspekt międzyludzki;
 • ● poziom interpersonalny, czyli słowa oraz mimika niewerbalna;
 • ● poziom intrapersonalny obejmującą osobistą sferę człowieka.

Zasadniczymi elementami komunikacji są:

 • ● komunikat, w odniesieniu do tego, co się mówi;
 • ● kontekst, w rozumieniu znaczeniu i czynników sytuacyjnych;
 • ● uczestnicy, czyli komunikujące się strony (nadawca i odbiorca);
 • ● kanał przekazu, w znaczeniu rodzaju kanału;
 • ● szumy w rozumieniu zakłóceń i innych bodźców;
 • ● sprzężenie zwrotne, w związku z otrzymaniem informacji zwrotnej.

W pracy psychologa, jasne i precyzyjne komunikowanie informacji zrozumiałej dla klienta stanowi priorytet. Nadawany komunikat musi być zrozumiały. Należy zatem wyjaśnić pacjentowi zasadność współpracy z psychologiem i kolejnych jej etapów. Obok wypowiadanych słów, wyrażeń czy stwierdzeń Psycholog nie może zapominać o nieustannie utrzymującej się  mowie niewerbalnej. Zalicza się do niej: mimikę twarzy, gesty,  tembr głosu czy przybrany ton. Całe ciało jest źródłem nadawanej informacji stąd też mowa werbalna, jak i niewerbalna, muszą być ze sobą zsynchronizowane.

Kompatybilność staje się zatem gwarantem satysfakcjonującej rozmowy dla każdej ze stron. Warto o tym zawsze pamiętać gdyż, jak podkreśla wielokrotnie Ewa Wilczek-Różyczka (2007), pracujący z psychologiem pacjent-klient to niezwykle wrażliwy i specyficzny, a tym samym trudny rozmówca.

Jeżeli chciałbyś/ abyś porozmawiać, czujesz potrzebę zmiany ale nie wiesz od czego zacząć – Nie wahaj się!
Nasz psycholog zawsze jest gotowy poświęcić Ci swój czas.

Nasz adres
Sienna 45 lok. 5
00-121 Warszawa

tel. (+48 22) 412-70-02
fax. (+48 22)412-70-03

Autor: mgr Dagmara Maria Boruc
Specjalista z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i wspomagania rodziny.
Fundacja Lex Nostra

Bibliografia

 • Kępiński, A., (2014). Autoportret Człowieka. Myśli i aforyzmy. Wydawnictwo Literackie
 • Reusch, J., (1972). Semiotic approach to human relations. Monton The Hagne 1972, s. 35-36
 • U. 2001 nr 73 poz. 763., (2001). Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • Wilczek- Różyczka, E., (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydanie 1. Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o. Lublin 2007