Członkowie Rady Fundacji LEX NOSTRA kandydatami w wyborach parlamentarnych!

Fundacja LEX NOSTRA przedstawiła listę kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu, którzy mogą liczyć na poparcie Fundacji. Jednak dwóch spośród kandydatów chcemy wyróżnić szczególnie, jako członków Rady Fundacji LEX NOSTRA:

llewocLeszek Lewoc, okręg nr 24 – Białystok, 5 miejsce na liście Kukiz’15

tgorskiPoseł na Sejm RP Tomasz Górski, okręg nr 16 – Płock, 1 miejsce na liście KORWiN

Obaj kandydaci są osobami bezpartyjnymi, więc bez względu na to, że w niedzielnych wyborach kandydują z list danych komitetów wyborczych, gwarantują, że w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości będą zabiegać o wprowadzenie takich zmian prawnych, jakie postuluje Fundacja, a które raz jeszcze przypominamy:

Fundacja LEX NOSTRA – nasz program odnowy, sanacji i uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości:

 1. Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami prokuratorskimi poprzez przywrócenie funkcji sędziego śledczego, z sukcesem funkcjonującej w RP przed wojną.

 1. Przywrócenie idei rewizji nadzwyczajnej.

 1. Stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do realnego znaczenia ławników w postępowaniu sądowym – przywrócenie społecznej kontroli procesów sądowych.

 1. Bezpośrednie wybory Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych.

 1. Możliwość odwołania sędziów przez Prezydenta RP, np. na wniosek RPO czy organu, w skład którego mogliby wejść reprezentanci radców prawnych i adwokatów (tym samym konieczna reforma Krajowej Rady Sądownictwa). Musi istnieć poczucie, że funkcja sędziego nie musi być funkcją dożywotnią.

 1. Likwidacja immunitetów sędziowskich i prokuratorskich (oczywiście w ramach szerszej idei likwidacji immunitetów, także poselskich).

 1. Rozsądny dobór kadr sędziowskich, tak by aplikować do tej funkcji mogły jedynie osoby z rzetelnym prawniczym doświadczeniem, np. po 15 latach doświadczenia w pracy prawnika (w tym minimum 5 lat jako adwokat lub prokurator).

 1. Jawne oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów, a także oświadczenia o powiązaniach członków ich rodzin z wymiarem sprawiedliwości.

 1. Obowiązkowe badania lekarskie sędziów i prokuratorów, także psychologiczne.

 2. Wprowadzenie zakazu dodatkowego zarobkowania sędziów, np. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w prywatnych przedsiębiorstwach.

  Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji LEX NOSTRA