Fundacja LEX NOSTRA współpracuje ze Stowarzyszeniem RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy!!

Fundacja LEX NOSTRA wraz ze Stowarzyszeniem RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy podejmuje dyżur prawników udzielających porad i formułujących protesty wyborcze.

Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy zawarło porozumienie z Fundacją Lex Nostra w sprawie prawnej pomocy wolontariuszom pilnującym prawidłowego przebiegu wyborów parlamentarnych w przypadku odkrycia przez nich przypadków łamania prawa wyborczego i fałszowania wyborów.

Numery telefonów pod którymi dyżurują dwie osoby z Kancelarii Prawnej Fundacji LEX NOSTRA, która wzięła na siebie udzielanie porad i formułowanie protestów wyborczych.

DYŻURY PRAWNIKÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ W TRAKCIE NIEDZIELNEGO GŁOSOWANIA 25 PAŹDZIERNIKA, W GODZINACH OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH, OD GODZ. 7 DO GODZ. 21.

PORADY i PROTESTY WYBORCZE – Dyżur Prawników LEX NOSTRA tel. 780 517 604  lub 723 603 723