Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski na Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach!

2 października 2017 roku Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski uczestniczył, na zaproszenie kanclerza Arkadiusza Hołdy, w XIV Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W inauguracji wziął też udział Marszałek Senior Sejmu RP, poseł Kornel Morawiecki, który wygłosił wykład skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni. Z kolei projektant Kamil Łabanowicz, odpowiedzialny za wygląd samochodów Audi, wygłosił wykład poświęcony architekturze samochodów. W trakcie spotkania wyróżniono i nagrodzono pracowników, studentów i absolwentów szczególnie aktywnie działających na rzecz Uczelni, a przedstawiciele studentów pierwszego roku złożyli uroczyste studenckie ślubowanie. 

Foto: WST

wst1  wst2