Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski – o sytuacji seniorów w wywiadzie na antenie Polskiego Radia RDC!

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, jakiego Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski udzielił na antenie Polskiego Radia RDC. W długiej rozmowie Macieja Lisowskiego z redaktor Anną Matusiak omawiano sytuację polskich seniorów, problemy społeczne doskwierające tej grupie obywateli, kierunki rozwoju polityki senioralnej na szczeblu administracji państwowej i samorządowej, działania Fundacji LEX NOSTRA na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, pomocy i edukacji prawnej dla seniorów:

http://www.rdc.pl/informacje/osoby-starsze-maja-prawo-do-godnego-zycia-i-panstwo-powinno-im-to-zapewnic-posluchaj/