Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela – Pomoc prawna w zasięgu ręki

Celowo skomplikowane i napisane w sposób niezrozumiały dla przeciętnego obywatela przepisy prawa. Niekompetencja i samowola urzędników wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej. Nadgorliwość, nadużywanie uprawnień i intencjonalne, często na zlecenie polityczne działanie przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wszechobecna sieć nieformalnych powiązań we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego. To wszystko jest faktem i problemem dla tysięcy obywateli. Od najprostszych spraw, typu mandat za rzekome parkowanie na trawniku, aż po świadomą i z góry zaplanowaną likwidację firm w wyniku kontroli organów państwowych. Ta sytuacja powoduje, że Polacy już potrzebują, albo w najbliższej przyszłości potrzebować będą pomocy prawnej. Oczywiście natychmiast pojawiło się tysiące adwokatów i radców prawnych, którzy chętnie podejmą się prowadzenia takich spraw. Jednakże nie za darmo i bez żadnej rękojmi sukcesu. Tylko co z obywatelami, których nie stać na ich usługi?

Niemal każdy z nas w jakimś momencie staje przed problemem natury prawnej. Ranga tych kłopotów jest różna – czasem to kwestie wręcz błahe, a czasem zakrawające na sprawy „życia i śmierci”. To, co je łączy, to fakt, że w większości przypadków nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. Wynika to przede wszystkim z niespójności oraz zagmatwania polskiego prawa, nagromadzenia absurdalnych i często nawzajem wykluczających się przepisów, a także braku kompetencji, odpowiedniego wykształcenia i niskiej świadomości obywatelskiej, a nierzadko wręcz złej woli urzędników. Dlatego też pomoc wysokokwalifikowanych i posiadających doświadczenie w kontakcie z administracją i wymiarem sprawiedliwości specjalistów jest w większości przypadków nieodzowna. Niestety, pomimo tego, że na początku stycznia 2013 roku w Polsce działało nieco ponad 10 tysięcy prawników czynnych zawodowo i część z nich sporadycznie prowadzi sprawy pro publico bono lub po prostu charytatywnie, to skala problemów obywateli jest tak duża, że odsetek spraw prowadzonych nieodpłatnie możemy uznać za śladowy. W pozostałych przypadkach obywatele zmuszeni są za ich usługi płacić.

Między innymi właśnie dlatego Fundacja LEX NOSTRA od wielu lat skutecznie pomaga wszystkim tym obywatelom, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo lub jego przedstawicieli. Mając świadomość tego, że większości obywateli po prostu nie stać na komercyjne usługi profesjonalnych prawników, staramy się organizować dla nich pomoc prawną po możliwie niskich kosztach. I chociaż w wielu przypadkach osoby zwracające się do nas ze swoimi problemami nie ponoszą żadnych kosztów asysty prawnej, to nie oznacza, że wsparcie to nas nie kosztuje. Jesteśmy organizacją pozarządową, niezależną i funkcjonującą na zasadach non-profit, a więc nie możemy prowadzić działalności stricte gospodarczej i generować dochodów. W związku z tym, większość kosztów wynikających z organizowanej pomocy prawnej pokrywamy z darowizn naszych Przyjaciół i Sponsorów. Ponieważ w ostatnim okresie skala problemów na jakie napotykają w życiu codziennym nasi obywatele stała się tak ogromna, że pomimo tego, iż naszym celem i misją jest udzielanie wsparcia każdemu potrzebującemu, to pomimo najlepszych chęci nie jesteśmy w stanie podjąć się wszystkich zgłaszanych nam spraw. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić najbardziej racjonalne w zaistniałej sytuacji rozwiązanie, które pozwoli nam na znaczące zwiększenie pomocy poszkodowanych przez państwo obywatelom.

Idea

W marcu 1977 roku powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), będący organizacją o charakterze antykomunistycznym i niepodległościowym i – w założeniu – jednym z etapów na drodze do utworzenia w PRL niepodległościowej partii politycznej. Organizacja ta – jak sama nazwa wskazuje – miała jednakże przede wszystkim bronić praw członków społeczeństwa zmuszonych do funkcjonowania w ówczesnej, nie mającej nic wspólnego z demokracją rzeczywistości.

Dziś panuje już zupełnie inny ustrój, inaczej wygląda też prawo i gospodarka, ale pewne potrzeby i problemy nie tylko nie zniknęły, ale wręcz przybrały na sile. Chodzi oczywiście o – przywołane wcześniej – krzywdy wyrządzane obywatelom przez państwo w wyniku niejasnych przepisów prawnych i przedstawicieli aparatu urzędniczego, organów władzy rządowej i samorządowej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć – wzorując się na ROPCiO – współczesną i adekwatną do obecnej sytuacji organizację pod nazwą KOPCiO, czyli Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jego głównym zadaniem będzie udzielanie wsparcia w organizacji pomocy prawnej wszystkich tym obywatelom naszego kraju, którzy takiej pomocy potrzebują. Pomimo nawiązania do doskonale znanej historycznej tradycji będziemy jednak korzystać z bardziej nowoczesnych metod i procedur, a przede wszystkim z zasady „crowdfundingu”.

Jak to działa?

Coraz częściej spotykane we wszystkich krajach borykających się z problemem braku szans jednostki w walce z coraz większymi i agresywniej działającymi korporacjami oraz wszechmocną administracją państwową zjawisko „crowdfundingu” zaczyna coraz lepiej funkcjonować także w naszym kraju. Pod pojęciem tym kryje się tak zwane „finansowanie społecznościowe”, które początkowo pojawiło się jako forma umożliwiająca „drobnym ciułaczom” niewielkie inwestycje w nowinki technologiczne, a dziś z powodzeniem znajduje zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia społecznego. Dlatego też powołując KOPCiO postanowiliśmy jako pierwsi w Polsce wprowadzić zjawisko „crowdfunding” w obszar pomocy prawnej dla obywateli zmagających się z omnipotencją państwa oraz bezwzględnością wielkich korporacji i instytucji finansowych.

Jako Fundacja LEX NOSTRA utrzymujemy się przede wszystkim – jak już wspomniałem – z pomocy Przyjaciół i Sponsorów. Te darowizny pomagają nam organizować pomoc prawną dla osób jej potrzebujących, ale wierzymy, że wprowadzając metodę finansowania społecznościowego” będziemy mogli znacząco rozszerzyć jej zakres.

Chcemy to robić w taki sposób, aby każda osoba, która potrzebuje pomocy prawnej, a wie, że nie stać jej na komercyjne usługi prawnicze, mogła się do nas zgłosić, a my po przeanalizowaniu sprawy, ocenimy możliwości działania i oszacujemy koszty niezbędnej interwencji prawnej. Następnie przyjęta do pomocy sprawa będzie przez nas opisywana i uruchomimy dla niej celową zbiórkę (Fundacja LEX NOSTRA posiada prawo do organizowania zbiórek publicznych). Zbiórkę taką ogłosimy publicznie – między innymi, na specjalnie utworzonej stronie internetowej, ale także przy każdej możliwej okazji będziemy ją nagłaśniać w publikacjach dotyczących innych spraw o których mówimy na froncie medialnym. Oprócz tego, oczywiście, sama osoba zainteresowana otrzymywać będzie od nas narzędzia do „promowania” zbiórki. Po zebraniu odpowiedniej ilości środków, Fundacja będzie monitorować przebieg sprawy: począwszy od nadzoru nad prawidłowością postępowania prawnika ją prowadzącego, poprzez wsparcie merytoryczne dla beneficjenta pomocy, na medialnej ekspozycji skończywszy.

I co niezmiernie istotne: w ramach KOPCiO organizowane będą zbiórki celowe, a więc każdy z Państwa będzie mógł wesprzeć dowolną, konkretną osobę czy sprawę i będzie dokładnie poinformowany na co, i ile konkretnie pieniędzy zostało przeznaczonych. Głęboko wierzymy, że wprowadzenie tego rodzaju formy pomocy będzie niezmiernie korzystna dla wszystkich zainteresowanych, a mianowicie dla osoby wymagającej naszej pomocy, a także dla tych z Państwa, którzy zechcą nas przy udzielaniu tej pomocy wesprzeć.

Szczególną istotą tej formy pomocy jest wyeliminowanie żmudnej i czasochłonnej konieczności wypełniania dużej ilości formularzy bankowych, przelewów, czy też osobiście przekazywać darowizn na rzecz Fundacji lub osobom potrzebującym. Zgodnie z przyjętą przez nas praktyką, wystarczy tylko na specjalnej stronie www – lub nawet bezpośrednio w ramach publikacji w naszym fundacyjnym portalu internetowym – wybrać osobę, którą zechcecie Państwo wspomóc, a cała reszta to kwestia zaledwie kilku przysłowiowych „kliknięć myszką”. Środki można przekazać między innymi wysyłając krótki SMS albo dokonując prostego przelewu przez elektroniczną bramkę płatności – doskonale znaną chociażby z licznych sklepów internetowych! Dziś chyba nie może być już łatwiej, ale jeśli tylko pojawi się prostsze rozwiązanie techniczne – oczywiście je wprowadzimy.

Pomóż i Ty!

Posiadając świadomość skali systematycznie narastającej opresyjności naszego państwa wobec jego  obywateli i wynikającej z tego tytułu skali potencjalnego zagrożenia dla przeciętnego człowieka – obojętnie czy jest przedsiębiorcą, pracownikiem najemnym, emerytem, czy bezrobotnym – wiemy już, że z problemem tym nie będziemy w stanie uporać się sami. Dlatego też – wzorem naszych mentorów z ROPCiO – zamierzamy zwracać się o pomoc w szczególnie drastycznych przypadkach do niekwestionowanych autorytetów i osób zaufania publicznego. Będziemy zwracali się także o pomoc do najbardziej doświadczonych i uznanych autorytetów prawnych – bez względu na to, czy prowadzą profesjonalną praktykę, czy też zajmują się działalnością stricte naukową – aby oni także wsparli swoją wiedzą i doświadczeniem nasze działania. Z dotychczasowego własnego doświadczenia wiemy, że zdarzają się przypadki, kiedy wsparcie moralne i duchowe jest ważniejsze  od pomocy ekonomicznej. Stoimy na stanowisku, że dążąc do zbudowania silnej i solidarnej wspólnoty narodowej oraz tkanki społecznej – nigdy nie wolno pozostawić jednostki samej wobec bezwzględnej machiny bezdusznego aparatu państwowego.

Niezależnie od tego, środki finansowe na pomoc prawną dla osób jej poszukujących są zawsze potrzebne. Dlatego zachęcamy Państwa gorąco do śledzenia spraw i pomagania innym. Przekazywane przez Państwa środki przeznaczane będą na bardzo konkretne, z góry określone cele, stanowiąc bezpośrednią – tak przecież potrzebną – pomoc dla osób pokrzywdzonych przez prawo. Podobno „nikt nie zna dnia, ani godziny”, warto więc pomagać, bo dziś Ty pomożesz komuś, a ktoś inny – oby nigdy nie zaistniała taka konieczność– w przyszłości odda Ci to z nawiązką.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego pomagania potrzebujących i prosimy o wsparcie dla naszych podopiecznych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo już wkrótce na naszej stronie internetowej, gdzie będziemy publikować informacje o sprawach, aktualności związane z funkcjonowaniem i rozwojem KOPCiO oraz przedstawiać problemy tych, którym pomagamy. Wszystkie te wiadomości będziemy także przesyłać Państwu za pośrednictwem naszego newslettera.