Fundacja LEX NOSTRA pomaga osobom zaangażowanym w Ruch Kontroli Wyborów

Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów: „Fundacja LEX NOSTRA zajmie się obroną osób zaangażowanych w RKW, które byłyby szykanowane za swe patriotyczne zaangażowanie! Dziękujemy!”

„RUCH KONTROLI WYBORÓW Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane ale położymy temu kres!” – to misja i cel Ruchu Kontroli Wyborów.

Fundacja LEX NOSTRA pomaga Panu Jerzemu Jelińskiemu z Kołobrzegu, którego prawa obywatelskie i ludzkie zostały pogwałcone przez Straż Graniczną. Jednocześnie Fundacja zadeklarowała  taką pomoc każdej osobie, której prawa człowieka i obywatela będą naruszane z powodu zaangażowania się tej osoby w proces pilnowania wyborów!

Więcej informacji:

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/05/fundacja-lex-nostra-macieja-lisowskiego.html

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/p/pomoc.html