Walka o zasłużone świadczenia dla Polsko-Amerykańskich emerytów

Fundacja Lex Nostra poparła wniosek Stowarzyszenia Polsko- Amerykańskich Emerytów i Rencistów w sprawie uzyskania przez emerytów mieszkających w Stanach Zjednoczonych prawa do wypłaty pełnego, należytego im świadczenia.

Okazuje się, że administracja tzw. Social Security nie wypłaca należnych zasiłków w kwocie jaka im przysługuje, biorąc pod uwagę wiek, liczbę przepracowanych lat oraz wielkość zarobków. Co więcej, wartość należnego świadczenia pomniejsza o wielkość świadczeń socjalnych otrzymywanych w Polsce, co jest ogromną nieprawidłowością, gdyż na tzw. „polskie” emerytury polscy imigranci w USA w pełni sobie zasłużyli pracując w państwowych, czy też spółdzielczych zakładach pracy w PRL, a nie w prywatnych przedsiębiorstwach Ameryki. W związku z tym, zarówno Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Emerytów i Rencistów, jak i Fundacji Lex Nostra, należy powołać specjalny Zespół ds. Emerytów Polonii Amerykańskiej, który wspomoże Rząd Polski w rozwiązaniu powyższego problemu.

Poniżej załączamy pismo Fundacji oraz odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

lex-nostra1 lex-nostra-2 lex-nostra-3 lex-nostra-4 lex-nostra-5 kprm-ok