Lustracja w środowisku akademickim – apel Koła Poselskiego Wolni i Solidarni!

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy treść apelu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni (podpisany przez lidera Koła, Posła Kornela Morawieckiego) w zakresie podjęcia prac legislacyjnych i organizacyjnych w celu dokonania skutecznego procesu lustracji i dekomunizacji w środowisku akademickim. Apel doskonale wpisuje się w trwające obecnie prace nad nowym kształtem ustawy o szkolnictwie wyższym i debatę nad kondycją polskich uczelni, wciąż zajmujących odległe miejsca w rankingach (dopiero piąta setka najlepszych światowych uczelni w prestiżowym tzw. rankingu szanghajskim (ARWU)). Ciekawa inicjatywa Koła Poselskiego Wolni i Solidarni będzie monitorowana i prowadzona (także w zakresie współpracy z siłami parlamentarnymi nad konkretnymi zapisami ustawowymi w przedmiotowym zakresie) przez warszawskie Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego i asystenta społecznego posła Morawieckiego, Macieja Lisowskiego, Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA.