WSPÓŁPRACA FUNDACJI LEX NOSTRA Z CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO- PRASKIEJ

Fundacja LEX NOSTRA od lat współpracuje z Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej. Owocne działania w zakresie m.in. zapewnienia zakwaterowania beneficjentom zadania realizowanego z Funduszu Sprawiedliwości, tj. osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym i świadkom będą realizowane również w zbliżającym się 2018 roku.

Poniżej skan pisma do Ministra Sprawiedliwości, potwierdzającego współpracę pomiędzy przedstawicielami: Maciejem Lisowskim- Dyrektorem Fundacji LEX NOSTRA oraz ks. Rafałem Paździochem- Wicedyrektorem Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej.