Obchody XIX – lecia Polskiego Lobby Przemysłowego

Dyrektor Fundacji Maciej Lisowski został zaproszony na Konferencję z okazji XIX-lecia działalności Polskiego Lobby Przemysłowego – organizacji mającej na celu obronę polskiego przemysłu, w tym również zbrojeniowego.  Maciej Lisowski uczestniczy także w pracach koordynowanego przez Polskie Lobby Przemysłowe – „Konwersatorium o lepszą Polskę”, cyklicznie opracowującego „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy„.

o lepsza polske