Orzeczenie w sprawie szczepień noworodków

Orzeczenie w sprawie szczepień noworodków

Z uwagi na zaangażowanie Fundacji LEX NOSTRA w sprawę obowiązkowych szczepień dzieci i szereg Państwa pytań w tej sprawie, przedstawiamy  wyrok z dnia 6.04.2011 r. wydany Naczelny Sąd Administracyjny, uchylający wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ukaraniu rodzica za nie wyrażenie zgody na obowiązkowe szczepienie ochronne dziecka.

Zapoznaj się z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego:   Naczelny Sąd Administracyjny -II OSK 32/11 – Wyrok NSA