Pozytywne zmiany w Stoczni Szczecińskiej. Przypominamy raport Fundacji LEX NOSTRA!

Fundacja LEX NOSTRA z radością i satysfakcją przyjmuje działania polskiego rządu na rzecz odbudowy prestiżu i znaczenia Stoczni Szczecińskiej oraz polskiego przemysłu stoczniowego.

Umowa dotycząca zakupu Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars pokazała, że projekty, które przygotowuje rząd, nie są tylko i wyłącznie w fazie projektowania, ale stają się faktycznymi dokonaniami. Obecnie dowiadujemy się o konkretnych decyzjach w zakresie Budowy w Stoczni Szczecińskiej czterech kolejnych statków dla Polskiej Żeglugi Morskiej i położenia stępki pod pierwszy prom dla PŻB. Co ważne, działania te skutkują powrotem do pracy stoczniowców. Obecnie już ponad 1,5 tysiąca osób znalazło zatrudnienie w Stoczni, docelowo mówi się nawet o 4,5 tysiąca niezbędnych do dynamicznego działania Stoczni pracownikach.

Wydarzenia te są dla Fundacji LEX NOSTRA tym bardziej ważne, że opublikowany kilka lat temu raport Fundacji poświęcony np. kalendarium i realnym powodom upadku Stoczni Szczecińskiej i polskiego przemysłu stoczniowego stał się ważnym punktem dyskusji publicznej i przyczynił się do uświadomienia przez wiele środowisk powagi sytuacji. Na nasz raport powoływali się politycy ówczesnej opozycji, dziś tworzący obóz rządowy. Poniżej przypominamy publikację Fundacji LEX NOSTRA:

https://fundacja.lexnostra.pl/jak-doprowadzono-do-upadku-stoczni-szczeciskiej/

Przypominamy też, że specjalistą w opisanym zakresie jest członek Rady Fundacji LEX NOSTRA Ryszard Kwidziński, były wiceprezes Stoczni Szczecińskiej.

Fundacja LEX NOSTRA