Prawo silniejszego największym bezprawiem – Ajenci oszukani przez „ Żabka Polska” S.A. ?

zabka

 

„Żabka Polska” S.A. ma na swoim koncie postępowanie karne w sprawie wyłudzenia przez pracowników sieci „Żabka Polska” S.A. w celu osiągnięcia korzyści majątkowych pieniędzy od ajentów, którzy prowadzili sklepy w różnych częściach kraju. Niestety umorzone – o czym później.

 

Ajenci, zostali wprowadzeni w błąd w trakcie szkolenia organizowanego przez sieć „Żabka Polska” S.A co do warunków współpracy, zasad wzajemnych rozliczeń oraz co do konieczności podpisania weksla in blanco. Po zakończeniu współpracy z wyżej wymienioną siecią zostało wystawione sprzeczne rozliczenie zaległości finansowych ze stanem faktycznych. Oprócz sporządzenia błędnego rozliczenia, zostały rzekomo przerobione weksle własne, które zostały podpisane przez ajentów oraz członków ich rodzin. Przerobione weksle zostały złożone wraz z pozwami o wydanie nakazu zapłaty do Sądów. Dzierżawcom nie było wypłacane należyte wynagrodzenie oraz został na nich nałożony obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym.

 

Ofiarą pracowników sieci „Żabka Polska” S.A. został m.in. p. Piotr Obuchowski i jego rodzina.

 

Pan Piotr Obuchowski, będący osobą bezrobotną, która uwierzyła w to, że prowadząc jeden ze sklepów wyżej wymienionej sieci uda mu się zapewnić byt rodzinie oraz uwolnić się od kłopotów związanych z brakiem płynności finansowej, podpisał umowę i weksel in blanco. Do podpisania weksla in blanco zostali nakłonieni członkowie rodzin ajentów, w tym matka p. Piotra Obuchowskiego – p. Danuta oraz panie Iwona i Dorota Obuchowska. Jak wspomina p. Piotr, na szkoleniach była przedstawiana świetlana przyszłość oraz roztaczająca się wizja pasma sukcesów, które mógł osiągnąć pan Piotr jako ajent sieci „Żabka Polska” S.A.

 

Ta wspaniała wizja, była – zdaniem p. Piotra i jego rodziny – tylko złudzeniem i przykrywką do prowadzenia nieuczciwej księgowości, która polegała na trzykrotnym doliczaniu podatku VAT od dostarczanych przez firmę Żabka towarów mimo tego, że towar był zafakturowany w kwotach brutto to wyżej wymieniona firma „sztucznie” dopisywała wartość podatku do faktury, by w ten sposób zaczął się generować rzekomy „dług”, którego w ogóle nie powinno być.

 

„Dług”, dzięki któremu wzbogacała się spółka akcyjna kosztem ajentów.

 

Spółka wykorzystała trudną sytuację olbrzymiej ilości osób – poszkodowanym nie jest tylko rodzina Państwa Obuchowskich ale ok. 1500 ajentów i 4500 żyrantów.

 

Ponadto – zdaniem p. Piotra i jego rodziny – „Żabce” udało wzbogacić się prowadząc nie tylko „kreatywną księgowość” ale również dopuszczając się szeregu fałszerstw dokumentów.

 

Przez wyżej wymienione działania „Żabki” p. Piotr i jego rodzina została z „długiem” w wysokości 38.344,35 złotych, który skutecznie windykuje od nich komornik sądowy. Rodzina Państwa Obuchowskim popada przez zaistniałą sytuacją pozostała praktycznie bez środków do życia.

 

Poszkodowani niejednokrotnie szukali pomocy w instytucjach i organach wymiaru sprawiedliwości,

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła postępowanie z uwagi na … niską szkodliwość społeczną czynu, co zakrawa na kpinę.

 

Czy oszukanie około ok. 6 tysięcy osób ( w tym żyrantów i ajentów ) zasługuje na miano „niskiej szkodliwości społecznej czynu” ?

 

Niestety, faktem, jest to, że wymiar sprawiedliwości, który powinien bronić interesy osób pokrzywdzonych i pomagać osobom, które szukają sprawiedliwości „pozostaje głuchy na głos „przeciętnych” osób, które zwracają się do niego z wołaniem o pomoc”.

 

Osoby oszukane przez „Żabka Polska S.A.” szukały pomocy w wielu instytucjach i organach Państwa Polskiego – bezskutecznie.

 

Osoby pokrzywdzone każdej z instytucji przedstawiały materiały dowodowe, które ukazywały – zdaniem tych osób – fałszerstwa dokumentów, wątpliwe zapisy umowy, które narzucały m.in. korzystanie z dostawców artykułów spożywczych tylko i wyłącznie podanych przez sieć „ Żabka Polska” S.A., narzucały ceny towarów, a też ajenci nie mogli wprowadzać towarów do fiskalnych systemów sprzedaży, oraz umowa dawała możliwość sieci „Żabka Polska” S.A. wystawiania faktur bez podpisu ajenta.

 

Dlatego smutnym i zatrważającym jest fakt bierności organów jak i instytucji powołanych w celu obrony Polaka , przez co narasta w nas przeświadczenie, że „zwykły” człowiek nie ma możliwości udowodnienia i przedstawienia prawdziwości swoich racji przed wymiarem sprawiedliwości.  

 

Fundacja LEX NOSTRA w najbliższych dniach złoży do Prokuratora Generalnego wniosek o wznowienie prokuratorskiego postępowania.

 

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

współpraca:

Patrycja Zawadka

Fundacja LEX NOSTRA

 

30.01.2013 r.