PRZESTĘPCZE PRAKTYKI POLSKICH URZĘDNIKÓW

PRZESTĘPCZE PRAKTYKI POLSKICH URZĘDNIKÓW

Nasza Fundacja podejmowała już interwencje w wielu bulwersujących sprawach dotyczących polskich urzędników działających niezgodnie z prawem. Jednak sytuacja jaka spotkała  bohaterów niniejszego artykułu przekracza swoją skalą wszelkie dotychczasowo opisane sytuacje.

KIM SĄ BOHATEROWIE INTERWENCJI

Bohaterowie naszego artykułu są małżeństwem wykazującym się wielkim zapałem do pracy oraz wysokim poziomem wykształcenia. Są autorami wielu prac naukowych dotyczących edukacji  domowej. To oni jako pierwsi na początku XXI wieku wprowadzili do Polski innowacyjny system edukacji spersonalizowanej z elementami nauczania zdalnego. Wszelkie działania zaczęli od małych kroków. Na początku założyli pierwsze zrzeszenia rodziców, również za granicami kraju. Później, wraz z rozwojem i pozytywnym odbiorem społeczeństwa, państwo M. otworzyli pierwsze małe lokalne szkoły. Ich metody nauczania stały się rewolucją i przyczyniły się do zmiany ustawy o systemie oświaty w obszarze edukacji pozaszkolnej.

Wobec wielkiego zainteresowania systemem nauczania skonstruowanego przez małżeństwo państwa M. zdecydowali się oni otworzyć dużą szkołę, w której wdrożyli wszystkie dotychczasowe metody nauki. Na innowacyjność ich edukacji składała się m.in. platforma e-learningowa, specjalne stypendia dla uczniów oraz spersonalizowane zajęcia w klubach edukacji. Państwo M. wydali również własną serię podręczników oraz poradników przedmiotowych. Małżeństwo wskazało, że otwarcie tak dużej szkoły zawdzięczają darowiźnie o wartości ponad miliona złotych, którą przekazała im babcia. Darowizna ta jednak przyczyniła się również do późniejszego upadku finansowego państwa M.

CZY WZBUDZILI ZAINTERESOWANIE URZĘDU SKARBOWEGO

Małżeństwo chcąc działać zgodnie z przepisami zgłosiło do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny od członka rodziny. Po otwarciu ich innowacyjnej sieci szkół oraz zgłoszeniu owej darowizny, urzędnicy skarbowi zaczęli masowo dokonywać kontroli wszystkich należących do małżeństwa placówek. Zdaniem urzędników w działalności szkół państwa M. istniało wiele nieprawidłowości, o których to urzędnicy poinformowali wszystkie niemalże organy zajmujące się kontrolą działalności edukacji oraz spraw podatkowych. Na podstawie powyższych zgłoszeń jeden z organów postanowił stworzyć projekt zmian ustawy o systemie oświaty, który uniemożliwiałyby państwu M. prowadzenie sieci szkół. Projekt został przyjęty przez rządzących. Doszło do ponownej zmiany przepisów dotyczących edukacji i tym samym do zamknięcia innowacyjnych szkół państwa M.

Zmiana ustawy oraz likwidacja szkół, na które małżeństwo pracowało latami była jedynie początkiem ich problemów. Na podstawie zgłoszeń urzędników, którzy dokonywali wcześniej licznych opresyjnych kontroli, rozpoczęły się postępowania sądowo-administracyjne, m.in. wszczęte przez urzędy skarbowe oraz biura do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą. Państwo M. zostali z dnia na dzień bez środków do życia i musieli zacząć mierzyć się z wystosowaną wobec nich represyjną batalią z urzędami.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMOWALI URZĘDNICY

Postępowania były wytaczane wielokierunkowo. Polscy urzędnicy odebrali małżeństwu nie tylko szkoły, ale również założoną przez nich fundację. To jednak było dla nich za mało. Jak wskazują państwo M. urzędnicy obrali sobie na cel doprowadzenie ich do bankructwa. Małżeństwo zostało w pewnym momencie zmuszone do wyjazdu z kraju. Urzędnicy jednak w dalszym ciągu dokonywali wielotorowych działań. Swoimi decyzjami próbowali wytworzyć sytuacje, które potwierdzały by stan prawny, który nie miał miejsca, m.in. wskazując, ze państwo M. zalegają z podatkami do urzędu skarbowego. Podczas prowadzonych postępowań uniemożliwiały małżeństwu przedstawianie własnych dowodów na swoją niewinność oraz celowo dokonywały doręczeń na nieprawidłowe adresy, przez co państwo M. nie mogli brać czynnie udziału w sprawie, a wszelkie decyzje były podejmowane za ich plecami. Z decyzjami urzędników nie zgadzają się jednak powszechne sądy,  które wciąż wydają wyroki i postanowienia na korzyść państwa M. Mimo takich orzeczeń, urzędy skarbowe nadal stosują się do wydawanych przez siebie bezprawnych decyzji,  dążąc do całkowitego bankructwa małżeństwa. Takie działania wskazują zatem na praktyki przestępcze urzędników.

Interwencję w sprawie państwa M. dokonało wielu posłów z różnych obozów politycznych. Piszą oni liczne interpelacje do ministerstwa. W sprawę państwa M. jest również zaangażowanych wielu prawników, którzy jak wskazują – im więcej podejmują działań, tym bardziej urzędy państwowe atakują państwa M. Ostatnio urząd wystąpił do prokuratury z wnioskiem o aresztowanie małżeństwa M., który to wniosek okazał się być niepełny i pozbawiony niewygodnych dla urzędu dowodów oraz oparty na decyzjach wcześniej uchylonych przez sądy powszechne. Urzędnicy pomijają bowiem zapadłe w sprawie wyroki sądowe, wskazując na ich nieważność.

Państwo M. wciąż zmagają się z działaniami polskich urzędników. Jest to dla nich o tyle trudne, że są rodzicami jedenaściorga dzieci. Są to osoby prospołeczne, które swoim innowacyjnym pomysłem nauki chcieli zrobić coś dobrego w społeczeństwie, kładąc nacisk na indywidualne metody nauczania. Zainwestowali w swoją działalność wszystkie posiadane pieniądze. Na jej rozwinięcie nie otrzymali od Skarbu Państwa żadnego dofinansowania. Przeciwnie – to od małżeństwa obecnie Skarb Państwa żąda pieniędzy, na podstawie uchylonych przez sądy decyzji i stosując metody nie mogące mieć miejsca w państwie demokratycznym.

KTOŚ MIAŁ W TYM INTERES?

W momencie założenia przez państwa M. sieci szkół propagujących nauczanie zdalne tego typu nauka była całkowitą nowością wykraczającą poza utarte w Polsce schematy nauczania. Dzisiaj w dobie sytuacji na całym świecie spowodowanej przez wirus Covid-19 zdalne nauczanie stało się koniecznością. Liczni specjaliści w dziedzinie edukacji wypowiadają się do dnia dzisiejszego z wyrazami uznania za dokonanie tak dużego wkładu naukowego przez małżeństwo M. To co zostało zlikwidowane kilka lat temu przez przestępcze działania urzędników, dzisiaj na nowo jest wprowadzane. Jednak zdrowia oraz majątku państwa M. nic już nie wróci.

FUNDACJA LEX NOSTRA

Rozlicz z nami PIT i przekaż 1,5% podatku

Prosimy o wsparcie działalności Fundacji LEX NOSTRA.

SANTANDER BANK POLSKA konto nr. 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224

SWIFT (BIC code) Santander Bank: WBKPPLPP
IBAN: PL98 1090 1030 0000 0001 1662 5224