Sędzia Buczyńska wyłączona (wreszcie) z procesu Zbigniewa Góry!

Trzy lata bezprawnie przedłużanego aresztu, zniszczone życie i zrujnowana rodzina – chociaż prawomocnym wyrokiem sądu Zbigniew Góra został uniewinniony, nikt nawet go za to nie przeprosił. Wreszcie jednak coś zaczyna się zmieniać…

W marcu 2012 roku rozpoczęła się sprawa odszkodowawcza. Jak się okazało, sędzią sprawozdawcą ustanowiono sędzię Alicję Buczyńską. To ta sama osoba, która w 2005 roku przedłużyła Górze tymczasowy areszt! W takiej sytuacji trudno było liczyć na bezstronny przebieg procesu.

Sędzia Buczyńska zresztą – nawet pomimo faktu, że pełnomocnik Góry złożył (niestety bezskuteczny) wniosek o wyłączenie jej z postępowania – nadzorowała przebieg sprawy „jakby nigdy nic”. Co więcej, kilkakrotnie zwróciła się do p. Zbigniewa per „oskarżony” i „oskar” (to ostatnie jest zapewne jakimś wewnętrznym – sędziowsko-prokuratorskim – slangowym skrótowcem…) – chociaż przecież o żadnym oskarżeniu wobec niego nie ma tu mowy! Cóż, czyżby stare przyzwyczajenie? A może w ten sposób chciała pokazać, że nie zgadza się z prawomocnym wyrokiem uniewinniającym Górę?

Tak czy inaczej – sytuacja tego typu jest bez wątpienia niedopuszczalna. W grudniu 2013 roku Zbigniew Góra złożył w lubelskiej prokuraturze doniesienie o popełnieniu przez sędzię Alicję Buczyńską przestępstwa poprzez działanie na szkodę interesu prywatnego oraz publicznego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a decyzję podjęła w tempie iście ekspresowym – zaledwie w 8 dni!

Na szczęście okazało się, że są jeszcze wśród sędziów osoby rozsądne! 7 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w osobie sędziego Andrzeja Wacha postanowił wyłączyć sędziego Alicję Buczyńską od rozpoznania sprawy!

Więcej na temat sprawy Zbigniewa Góry i działań Fundacji LEX NOSTRA w tej sprawie przeczytać Państwo mogą między innymi w tym artykule: „Bezkarność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Maciej Lisowski

Interwencja Fundacji LEX NOSTRA w sprawie Zbigniewa Góry w mediach:

1. TVP2 – REPORTER POLSKI – ZOBACZ REPORTAŻ

2. SUPERSTACJA: „Zbigniew Góra niewinnie skazany” OBEJRZYJ MATERIAŁ

3. NIE: „Góra i prokuratura” PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

4. NIEPOPRAWNI.PL: Link do artykułów

5. OBIEKTYWNIE.COM.PL: „Organy ścigania po raz kolejny potwierdziły swoją bezkarność” PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

6. KURIER LUBELSKI: „Zabójstwo lekarki w Lublinie: Zbigniew Góra chce 17 mln odszkodowania” PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

7. WARSZAWSKIE STUDIO NTV: „Zbigniew Góra – pokrzywdzony przez Wymiar Sprawiedliwości” OBEJRZYJ MATERIAŁ

8. ZBUNTOWANIOBYWATELE.PL: „Festiwal bezkarności funkcjonariuszy i rozkładu państwa trwa w najlepsze” PRZECZYTAJ TEKST

9. STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU: „Uklad zamknięty w układzie. Zbigniew Góra – człowiek dotkliwie pokrzywdzony przez wymiar (nie)sprawiedliwości” LINK DO MATERIAŁU

10. NIEZALEŻNA TELEWIZJA: „Stop nowemu porządkowi świata” LINK DO MATERIAŁÓW

11. NARODOWY SZCZECIN: „Bezmiar niesprawiedliwości” PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

11. REPORTER: „Niesłusznie skazany oskraża sąd i prokuraturę” CZYTAJ ARTYKUŁ

NA NASZYCH BLOGACH:

1. NEON24.PL – czytaj artykuły

2. SALON24.pl – czytaj artykuły