Spotkanie Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA Macieja Lisowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem!

21 stycznia 2016 roku Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski odbył osobiste spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Panem dr Adamem Bodnarem.

Spotkanie obejmowało m.in. omówienie stanu polskiego prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W rozmowie poruszono także bardziej szczegółowe sprawy, jak choćby wniosek Fundacji LEX NOSTRA dotyczący podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu prawnego uregulowania kwestii przyznania zadośćuczynienia dla byłych żołnierzy przymusowo pełniących wydłużoną służbę wojskową w okresie stanu wojennego czy możliwość podjęcia przez RPO działań w zakresie odniesienia się do konstytucyjności przepisów Ustawy o wolontariacie, dotyczących kontroli Organizacji Pożytku Publicznego.

Poniżej prezentujemy właściwe pisma z odręcznym potwierdzeniem odbioru przez Pana dr Adama Bodnara:

zadośćuczynienia dla byłych żołnierzy

ustawa o wolontariacie