Fundacja LEX NOSTRA obecna w trakcie obrad VII edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

W dniach 18 – 20 października 2017 roku Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski oraz reprezentant Fundacji Daniel Kleszcz wzięli udział w obradach VII edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Przedstawiciele Fundacji LEX NOSTRA uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. kwestiom praw przedsiębiorców w sądach, problematyce kontroli w firmach, rozwoju Metropolii Śląskiej. W Kongresie brali udział licznie przybili reprezentanci świata biznesu, nauki, polityki, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, m.in. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister i senator Anna Maria Anders, były premier europoseł profesor Jerzy Buzek, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, gubernator stanu Nevada i polityk Partii Republikańskiej Brian Sandoval.