Stała współpraca Fundacji LEX NOSTRA z „Gazetą Obywatelską”!

Szanowni Państwo,

Fundacja LEX NOSTRA podejmują stałą współpracę z „Gazetą Obywatelską”, dwutygodnikiem tworzonym i wydawanym przez środowisko Marszałka Seniora Sejmu RP VIII kadencji, Kornela Morawieckiego. 

Współpraca Fundacji z „Gazetą Obywatelską” cieszy nas z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest to, że uznajemy „Gazetę Obywatelską” za tytuł prasowy będący naprawdę blisko ludzkich spraw, nie nastawiony na jałową publicystykę, lecz na zmierzenie się z realnymi problemami obywateli naszego kraju. Ważne jest dla nas także to, że opisując na łamach dwutygodnika sprawy interwencyjne, którymi zajmuje się Fundacja LEX NOSTRA, przyczynimy się w jakimś sensie do odrodzenia dobrych tradycji prasowego dziennikarstwa społecznego i interwencyjnego, które w ostatnich latach niejako zamarło, oddając pole tej tematyki mediom elektronicznym.

Fundacja LEX NOSTRA podejmie szereg działań mających na celu promocję i popularyzowanie „Gazety Obywatelskiej”, będziemy o nich informować na bieżąco. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia internetowej strony „Gazety Obywatelskiej”, jak i zachęcamy do zamówienia jej prenumeraty:

http://nowa.gazetaobywatelska.info/

Przypominamy także najnowszy artykuł Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA Macieja Lisowskiego, który pojawił się na łamach „Gazety Obywatelskiej”:

http://nowa.gazetaobywatelska.info/materials/5763002eddc3a21b2ac770d2