Wsparcie Fundacji LEX NOSTRA dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem

Jedną z ważnych form aktywności Fundacji LEX NOSTRA od początku powstania jest wsparcie prawne dla potrzebujących pomocy kobiet. Sprawy te często dotyczyły kwestii praw opieki nad dzieckiem, ale też wielokrotnie pomocy prawnej i materialnej wobec kobiet prześladowanych, maltretowanych czy molestowanych. Działalność Fundacji w tym zakresie jest często dostrzegana i chwalona – już w 2014 roku współpracownik Fundacji LEX NOSTRA i Artur Poniatowski był laureatem Konkursu „Białej Wstążki 2014” w kategorii „Pracodawca-sponsor” organizowanym przez Centrum Praw Kobiet i Fundację „Porozumienie bez barier” Jolanty Kwaśniewskiej:

http://www.cpk.org.pl/400,biala-wstazka-2014.html

Kobiety w podobnej jak wymienione sytuacjach zgłaszają się do Fundacji LEX NOSTRA także w ostatnich miesiącach, gdy Fundacje realizuje, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, program pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Jest to pierwsze od 7 lat istnienia Fundacji dofinansowanie naszej działalności ze środków budżetu państwa.

Doskonałym przykładem tego typu działań Fundacji LEX NOSTRA jest pani N., która wraz z kilkuletnią córką, w związku z prześladowaniem przez partnera musiała uciekać z miejsca zamieszkania. Fundacja LEX NOSTRA zapewniła kobiecie pomoc w kilku aspektach: pomoc w uzyskaniu schronienia w jednym z ośrodków prowadzonych przez Caritas, profesjonalne wsparcie psychologa, refundacja kosztów bieżącego transportu, biletów, ubrań dla dziecka, oraz fachowa pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw mających miejsce w sądzie, uczestnictwa przedstawicieli Fundacji LEX NOSTRA w rozprawach.

Kolejnym przykładem skutecznej pomocy świadczonej kobiecie i jej małoletniej córce jest przykład Pani A. (skan listu do Fundacji w załączeniu). Takich przykładów – podczas siedmioletniej działalności Fundacji LEX NOSTRA – pomocy kobietom, będącym ofiarami przestępstw mamy setki.

Obecnie jako Fundacja zabiegamy w Ministerstwie Sprawiedliwości o możliwość przesunięcia środków w budżecie projektu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, pomiędzy poszczególnymi kategoriami (obecnie koszty wsparcia pani N. Fundacja realizuje już z własnych środków), tak aby móc dalej wydajnie pomagać opisanej osobie, jak i wielu innym wymagającym pomocy kobietom ofiarom przestępstw.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

grafika