Aktywność Fundacji LEX NOSTRA w trakcie merytorycznych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich

dag4

Grudzień 2017 roku stanowi dla Fundacji LEX NOSTRA czas aktywności również w wymiarze udziału w merytorycznych konferencjach. Poniżej opis dwóch takich wydarzeń, w trakcie których Fundację LEX NOSTRA reprezentowała Dagmara Maria Boruc.

W dniach 12 i 13 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Fundusze norweskie dla wymiaru sprawiedliwości”. Konferencję otworzył podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Gośćmi honorowymi spotkania byli: ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Karsten Klepsvik, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Tematem przewodnim konferencji stała się współpraca, podjęta w ramach norweskich funduszy, w następujących dziedzinach: mediacja, wsparcie pokrzywdzonych oraz świadków jak również wdrażanie rozwiązań informatycznych czy szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dwudniowe spotkanie zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, będące operatorem programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Z kolei 13 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią – skala problemu i przeciwdziałanie”. Celem konferencji było: zaprezentowanie wyników badania na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią, określenie skali problemu, przedstawienie propozycji działań profilaktycznych oraz zaprezentowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i przedstawiciele Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Wykład nt. skali problemu pornografii i metod pracy wygłosił Łukasz Wojtasik – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (UW),  koordynator programu Dziecko w Sieci i ekspert z zakresu zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, m.in. problemu przemocy rówieśniczej w sieci, uwodzenia dzieci w Internecie, niebezpiecznych treści w sieci. Podjętymi tematami konferencji były m.in: konsekwencje kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi z perspektywy psychologicznej, zapobieganie negatywnym konsekwencjom kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi, praca z dziećmi i młodzieżą.

dag2 dag3 dag6 dag7 dag5