Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej

„Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości – świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce.(…)” – możemy przeczytać w Apelu Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych Rzeczypoispolitej Polskiej, powstałego w grudniu 2012 roku.

Przeczytaj całą treść uchwały