Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski gościem Radia Wnet – o społecznej kontroli sądów i słusznym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego przez Prezydenta RP!

18 listopada 2015 roku dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski był gościem Poranka w Radiu Wnet. W pierwszej części rozmowy poruszono temat sprawy ułaskawienia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ministra Mariusza Kamińskiego.

Maciej Lisowski przyznał, iż na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się kontrowersyjna, niemniej jednak Prezydent skorzystał z przysługujących jemu uprawnień i „anulował” skandaliczny wyrok mający na celu wykluczenie z życia publicznego p. Mariusza Kamińskiego. Przypomniał także, że w obiegu prawnym funkcjonuje wiele wyroków jawnie niesprawiedliwych, które wywołują oburzenie społeczne i dlatego funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości nie mogą stać ponad społeczeństwem, lecz być jego częścią.

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA pozytywnie ocenił precedens odwołania się przez Prezydenta wprost do Konstytucji, której lakoniczny zapis mówi tylko o prawie łaski, bez precyzowania na jakim etapie postępowania sądowego może ono być zastosowane. Maciej Lisowski zwrócił też uwagę, że dobrze, iż polskim sędziom ktoś przypomniał, że nad prawodastwem jest jeszcze prawo nadrzędne, czyli właśnie Konstytucja.

Jako dobry prognostyk ocenił też odowałanie się sądu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przy formułowaniu orzeczenia w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego, gdyż zazwyczaj do tej pory lekceważono w sądach zapisy Konwencji. W rozmowie poruszono także temat społecznej kontroli nad polskimi sądami i konieczności pilnego podjęca publicznej debaty na ten temat.

W drugiej części wywiadu Maciej Lisowski pytany był o ignorancję polskich urządników dyplomatycznych (w kontekście zachowania pracowników ambasady RP po zamachach w Paryżu) i ujawnioną przez Fundację LEX NOSTRA bulwersującą sprawę kulisów przetargu na obsługę polskich centrów wizowych na Białorusi.

Zachęcamy do wysłuchania całości rozmowy:

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/poranek-18-listopada-2015