Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski w wywiadzie na łamach czeskiego portalu parlamentnilisty.cz!

Prezentujemy treść wywiadu, jakiego Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski udzielił dla opiniotwórczego czeskiego portalu politycznego parlamentnilisty.cz. Czeski portal przedstawił Macieja Lisowskiego jako wieloletniego wybitnego działacza na rzecz praw człowieka. Punktem wyjścia do rozmowy była ocena bieżącej sytuacji międzynarodowej, w rozmowie pojawił się też wątek kolizji drogowej limuzyny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz kwestia oceny bieżącej sytuacji politycznej w Polsce.Poniżej polska wersja rozmowy oraz link do czeskiej wersji wywiadu na łamach portalu parlamentnilisty.cz.

Partia rządząca i nowe kierownictwo rządowe Polski wydaje się cierniem w oku UE, razem z Węgrami Polska dostała się na pozycję „buntownika”. Jak Pan to postrzega?

Rolą polskiego rządu jest dbanie przede wszystkim o interesy Polski i jej obywateli, a nie o zadowolenie liderów Unii Europejskiej. I taką obecnie politykę prowadzą polskie władze. Nie miejmy zresztą złudzeń, rządy hegemonów UE, jak choćby Francji czy Niemiec też na pierwszym miejscu stawiają interesy swoich krajów, są tylko sprawniejsze w przykrywaniu tego typową dla UE nowomową o wspólnym europejskim projekcie etc. Mam nadzieję, że polska polityka zagraniczna będzie rozwijać się również w oparciu o aktywny rozwój Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry).

Wzmocnienie europejskich chrześcijańskich wartości – to jest podstawa dzisiejszej „nowej” Polski. Nie jest to przypadkiem przeciwny kierunek do prądu Europy Zachodniej zmierzającej do wielokulturowości oraz przeciwny do przez stulecia tworzonych wartości?

Dziwne jest stawianie Polsce takich zarzutów, biorąc pod uwagę, że to przecież właśnie korzenie chrześcijańskie są wielowiekową tradycją Europy, a Polska przyjęła chrzest właśnie od naszych Czeskich braci. Taką postawę przyjmowali także założyciele Unii Europejskiej, osoby często głośno mówiące o swojej wierze i przywiązaniu do tradycyjnych wartości. Paradoksalnie jednak Unia poszła w dziwną stronę, stąd dziś stawianie kwestii wiary i tradycji jest w Unii traktowane jako coś niewygodnego i wstydliwego. Z kolei kwestia wielokulturowości rzeczywiście rozgrzewa obecnie zmysły uczestników debaty publicznej. Osobiście uważam, że to właśnie polityka nadmiernego liberalizmu w zakresie wielokulturowości doprowadziła do problematycznej dziś sytuacji związanej z uchodźcami czy też z problemami wewnętrznymi z jakimi boryka się choćby Francja.

W piątek doszło do wypadku drogowego z udziałem Prezydenta RP. Czy mógłby nam Pan coś bliżej o tym powiedzieć? I jaka jest pana ocena działań Prezydenta Andrzeja Dudy?

Wypadek drogowy miał miejsce w Brzegu, na autostradzie A4. W wyniku pęknięcia opony prezydencki samochód stracił stabilność na drodze i wylądował na poboczu trasy. Samochody VIP są pod szczególną kontrolą i tego typu wypadek nie powinien mieć miejsca, tym bardziej, że samochód jak i opona była wykonana na zamówienie Kancelarii Prezydenta. Zbyt wcześnie by mówić o zamachu, ale jeszcze raz podkreślę, że tego typu sytuacja w normalnych warunkach nie powinna się zdarzyć. Zdecydowanie zarówno ja, jak i moje środowisko, pozytywnie oceniamy prezydenta Andrzeja Dudę i jego działania. Szczególnie dobrze postrzegamy roztropne działania prezydenta Dudy w takich dziedzinach jak polityka zagraniczna i historyczna oraz w kwestiach związanych z polityką społeczną. Prezydent Duda wspiera także głęboką sanację polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości, co również spotyka się z uznaniem moim i moich współpracowników, a także milionów Polaków.

W związku z tym zajściem pojawiają się opinie, że mogłoby iść o z góry zaplanowany incydent – może się Pan do tych opinii ustosunkować?

Trudno oczywiście wyrokować, co mogło być przyczyną tego drogowego incydentu. Pewnym jest natomiast, że dziś nie możemy wykluczyć absolutnie żadnego scenariusza. Sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia przez najlepszych fachowców w zakresie bezpieczeństwa, ruchu drogowego, infrastruktury etc. Wnioski z tych wyjaśnień powinny zostać także w przejrzysty sposób zaprezentowane opinii publicznej, bez względu na to, jakie były rzeczywiste przyczyny zajścia.

W Republice Czeskiej dowiedzieliśmy się o protestach przeciwko nowemu rządowi, przeciwko ingerencji wobec środków masowego przekazu lub nagłej wymianie osób w kierownictwie służb wywiadowczych. Ale to na pewno nie jest to pełne spektrum nastrojów w Polsce, z pewnością sytuacja jest też zróżnicowana w różnych regionach Polski. Jaka jest, według Pana, obecna wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce?

Sytuacja polityczna w Polsce jest na pewno złożona. Nie jest jednak tak, jak pokazuje to część mediów, że rząd styka się tylko z protestami i nie ma poparcia społecznego. Choć rzeczywiście opozycja wobec rządu jest silna (w końcu stanowi blisko połowę składu parlamentu) i udało się jej wytworzyć klimat do obywatelskich protestów ulicznych, trzeba jednak zauważyć, że to partia rządząca cieszy się niezmiennie wysokim poparciem w sondażach zaufania, dystansując pozostałe ugrupowania (sytuacja podobna do węgierskiej). Uznanie wielu milionów Polaków rządy PiS zdobywają poważnym podejściem do swoich obietnic wyborczych i ich szybką realizacją, postawieniem na wzmocnienie realnej polityki społecznej i prorodzinnej, reformą wymiaru sprawiedliwości. Trzeba też dodać, że obóz konserwatywny w Polsce także ma związane ze sobą media prasowe i elektroniczne, których wysoka popularność również wskazuje na duże poparcie dla obozu rządowego.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zavazna-slova-polskeho-novinare-Nase-vlada-ma-hajit-zajmy-Polska-a-jeho-obcanu-ne-uspokojovat-lidry-EU-A-autonehoda-prezidenta-Je-brzy-mluvit-o-atentatu-ale-425812