Stanowisko Fundacji LEX NOSTRA w zakresie polityki Unii Europejskiej wobec problemu uchodźców

Fundacja LEX NOSTRA wykazuje zaniepokojenie propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie nakładania kar finansowych na te kraje Unii Europejskiej, które odmówią przyjęcia uchodźców z państw islamskich.

Jednocześnie Fundacja LEX NOSTRA z uznaniem odnosi się do silnego głosu sprzeciwu, który padł wobec opisanej propozycji ze strony państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) – Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Po pierwsze, wydaje się to dobrym początkiem odbudowy roli Grupy Wyszehradzkiej, której znaczenie polityczne w ostatnich latach niestety malało. Po drugie, zgodna współpraca państw Grupy może spowodować, że absurdalne propozycje Komisji Europejskiej ws. rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej nie zostaną przyjęte, gdyż będą wymagały zgody kwalifikowanej większości państw UE, wspólne działania państw V4 mogą więc doprowadzić do zablokowania tych pomysłów.

Fundacja LEX NOSTRA ze smutkiem przygląda się propozycji Komisji Europejskiej (kara 250 tysięcy euro za każdego nie przyjętego uchodźcę), będącą swoistą próbą wymuszenia przyjęcia uchodźców na państwach Unii. Zmuszanie do solidarności za pomocą kar finansowych, swoiste kupowanie solidarności, wydaje się rażąco niezgodne z założeniami, które stały u podstaw stworzenia Unii Europejskiej. Jest to propozycja niebezpieczna politycznie dla samej UE także z innego powodu – może wzmocnić zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed czerwcowym referendum brytyjskim w tej sprawie.

Naszym zdaniem, debata nad przyjęciem uchodźców wymaga szerszego uporządkowania, także w kontekście przytaczanych poglądów Papieża Franciszka w tej sprawie. Warto odrzucić powierzchowne doniesienia medialne w tej kwestii i wsłuchać się choćby w wywiad, jakiego udzielił ostatnio kardynał Dominik Duki, prymas Czech w „Lidovych Novinach”. Fundacja LEX NOSTRA zwraca Państwa uwagę na cztery cytaty z tego interesującego wywiadu:

„Lęk przed imigracją nie wynika przede wszystkim z islamofobii czy szowinizmu, lecz jest normalną reakcją na to, że w ubiegłym roku dzika polityka migracyjna doprowadziła do pewnych zagrożeń i problemów.”

„Unia Europejska upomina Polskę za reformy polityczne, choć nie należy to do jej kompetencji, ale to przecież deklaracja pani Merkel naruszyła wiele podstawowych zasad Unii Europejskiej, kwestę bezpieczeństwa, Schengen.”

„Tym, którzy chcą uciekać do Europy, należy pomóc w ich ojczyźnie. O to też proszą biskupi z tamtych regionów.”

„Nasze stanowisko jako Kościoła, oparte na tym, czego naucza papież, jest takie, że nie można zatrzymać wojny bez militarnej obecności, bez sił pokojowych, że potrzeba odnowić infrastrukturę, a pomoc kierować bezpośrednio do poszkodowanych regionów.”

Fundacja LEX NOSTRA