Fundacja LEX NOSTRA popiera wniosek kobiety o zezwolenie na pobyt czasowy w RP

Fundacja LEX NOSTRA  wstawiła się za wnioskiem Pani Darii Nykytiuk, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w Rzeczpospolitej Polsce, co jest spowodowane problemami zdrowotnymi jej matki dziewczyny w celu sprawowania nad nią nieustannej opieki. Przysługujący czas przebywania Pani Darii w naszym kraju dobiega końca, dlatego Fundacja LEX NOSTRA zwróciła się zarówno do Urzędu ds. Cudzoziemców, jak i Urzędu Mazowieckiego w Warszawie, o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Od 2016 roku matka pani Nykytiuk, Elena Reshetina, przebywała i pracowała w Polsce. Przed świętami Bożego Narodzenia na skutek wypadku, a konsekwencji  doznanego udaru, kobieta znalazła się w szpitalu. Obecnie przebywa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ponieważ wymaga nieustannej rehabilitacji. W tym konkretnym przypadku, kluczowa w powrocie do zdrowia Pani Reshetiny jest także pomoc najbliższych, którzy znają i posługują się jej ojczystym językiem. W skutek udaru kobieta cierpi na afazję, w związku z czym, aby przywrócić jej sprawność mowy, konieczne są długie i przede wszystkim codzienne rozmowy po rosyjsku, w czym nieocenioną pomocą byłyby rozmowy kobiety z córką.

Poniżej prezentujemy wspomniane pisma:

Przechwytywanie ok 2