Informacja o finansowaniu Fundacji LEX NOSTRA.

konta-osobiste

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozkręcającą się histerią dotyczącą „defraudacji pieniędzy przez fundację Pawła Śpiewaka” uprzejmie informuję, iż Fundacja LEX NOSTRA

nie korzysta i nigdy nie korzystała ze środków publicznych w jakiejkolwiek postaci.

Nigdy też nie otrzymaliśmy żadnych środków UE lub od przedsiębiorstw państwowych.

Fundacja LEX NOSTRA pomimo, iż nie ma takiego obowiązku, na składa sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przeciwieństwie do wielu innych organizacji, nie będziemy zabierać stanowiska w sprawie p. Jakuba Śpiewaka, dopóki nie zostanie udowodniona jego wina lub niewinność. Czy ktoś zadał pytanie ile prywatnych pieniędzy musiał dołożyć Fundator Jakub Śpiewak do pierwszych lat działalności fundacji ? Ja tego nie wiem – tylko pytam, bo wiem ile ja musiałem dołożyć i nadal dokładać by Fundacja LEX NOSTRA mogła działać…

 

Mam wiarę, iż wystarczy Fundacji LEX NOSTRA godności, by nie dorzucać drewna do stosu układanego pod Jakubem Śpiewakiem.

 

Z poważaniem

 

Maciej Lisowski

Fundator / Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA