Światowy Dzień Chorego 2013 roku – oświadczenie Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.

018298806

 

 

Światowy Dzień Chorego 2013 roku.

Jak każdego roku, w związku ze Światowym Dniem Chorego ( 11 lutego 2013 r. ), Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere przedstawia ocenę sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia jak i sytuację osób poszkodowanych w wyniku błędów i wypadków medycznych.

Nadal społeczeństwo ma utrudniony dostęp do leczenia finansowanego ze środków publicznych. I tak, mimo częściowego refundowania leków, wielu odchodzi od okienek aptecznych nie dokonując zakupu, bo ich po prostu na zakup nie stać. Na dostęp do specjalisty czy na leczenie szpitalne, częstokroć czeka się wiele miesięcy.
Zmusza to, tych których stać, do płacenia za leczenie. Inni, biedniejsi, czekają miesiącami, często w bólu i chorobie…..

Mimo ogromnych nadziei związanych ze zmianami obowiązującego prawa dotyczącego błędów i wypadków medycznych, oczekiwania te okazały się złudne, a sytuacja poszkodowanych nie uległa poprawie.

Powołany Rzecznik Praw Pacjenta w swoich działaniach nie różni się znacząco od, działań podejmowanych niegdyś przez Biuro Praw Pacjenta, funkcjonujące przy Ministerstwie Zdrowia. Niewydolność poprzedniego urzędu była przyczyną niezadowolenia społecznego i nacisków na powołanie Rzecznika Praw Pacjenta. Do rangi Rzecznika Praw Pacjenta awansowo więc dyrektora tego urzędu, który się nie sprawdził. Ponadto umiejscowienie Rzecznika jako elementu administracji rządowej jest błędne bo utrudnia ewentualne bronienie interesu pacjenta, jeśli trzeba będzie wystąpić przeciwko administracji czy instytucjom państwowym.

Wcześniej Stowarzyszenie wielokrotnie przestrzegało przed skutkami niewłaściwego umiejscowienia tego urzędu np:

http://www.sppnn.org.pl/aktualnosc.php?var=akt/Swiatowy_Dzien_Chorego.html
http://www.sppnn.org.pl/old/arch/kg2009/
http://sppnn.org.pl/artykulyTemplate.php?var=akt/negatywna_ocena_ustawy_o_prawach_Pacjenta.html
http://www.sppnn.org.pl/aktualnosc.php?var=akt/Apel_Kongresu_Stowarzyszenia_do_Komitetow_Wyborczych.html

Procedury dotyczące tzw. zdarzeń medycznych, miały być przeniesieniem skandynawskiego systemu ubezpieczeniowego, dającego poszkodowanym środki potrzebne na leczenie i przeżycie, bez obowiązku dowodzenia winy. Zamiast tego, stworzono prawo opierające się na odmiennych zasadach, niż system skandynawski. W efekcie ilość spraw rozpatrywanych przez Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Błędach Medycznych jest minimalna.

Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere wielokrotnie uprzedzało, iż wprowadzane zmiany prawa, obarczone są poważnymi błędami i nie będą skuteczne. Więcej w linkach poniżej.:

http://www.sppnn.org.pl/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&;t=15&sid=f01f9b5bcf1b70be62a27f1c23956216#p41
http://www.sppnn.org.pl/aktualnosc.php?var=akt/komisje_do_orzekania_o_bledach.htm

Bez satysfakcji podkreślamy, iż nasze wcześniejsze zastrzeżenia wobec wprowadzanych zmian prawa, okazały się w pełni uzasadnione,

Stowarzyszenie ocenia wprowadzone rozwiązania, jako mające na celu wywołanie medialnego wrażenia że coś się robi, bez realnej woli poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia i poprawy sytuacji poszkodowanych pacjentów.

Zarząd Stowarzyszenia

Zbigniew Dudko – przewodniczący Stowarzyszenia

dr Adam Sandauer –honorowy przewodniczący Stowarzyszenia

Witold Szmigielski – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia

Tekst znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere:

http://www.sppnn.org.pl/aktualnosc.php?var=akt/Dzien_Chorego_2013.html

 

11.02.2013 r.