List otwarty do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Warszawa, dn. 11.02.2015

LIST OTWARTY

do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu swoim oraz całego zespołu Fundacji LEX NOSTRA zwracam się do Pana Prezydenta o interwencję.

Wielki Polak i Wielki Człowiek Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Rozwój i postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka i uszczuplania jego podstawowych wymagań. Musi to być rozwój, w którym człowiek jest podmiotem, czyli najważniejszym punktem odniesienia”. By te słowa przełożyły się na rzeczywistość, niezbędny jest ustrój, które wspiera i chroni obywateli. Od 25. lat żyjemy w kraju formalnie wolnym i niepodległym – przez ten czas wiele się zmieniło, czasem na lepsze. Funkcjonowanie polskiego prawa wciąż jednak nie jest doskonałe, a to przekłada się bezpośrednio na sposób działania urzędów, organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja LEX NOSTRA od lat obserwuje i wspiera zmiany w prawie oraz skutecznie pomaga obywatelom, którzy w wyniku jego niedoskonałości padli ofiarami urzędowych absurdów i niesprawiedliwych wyroków sądowych. Na przestrzeni tych lat udało nam się pomóc tysiącom osób.

Ja sam, jako twórca Fundacji, dziennikarz i społecznik – odznaczony w 2014 r. przy udziale Ministra w Kancelarii Prezydenta RP honorowym tytułem „Człowiek Wolności i Niepodległości” – szczególnie poważnie traktuję działalność mającą na celu zniszczenie Fundacji LEX NOSTRA nie dlatego, że jestem obiektem rozpowszechniania oszczerczych kłamstw i absurdalnych oskarżeń, lecz dlatego, że jest ona wymierzona bezpośrednio w tę – niemałą przecież – część społeczeństwa, która potrzebuje naszej pomocy.

Jesteśmy jedną z niewielu NIEZALEŻNYCH I APOLITYCZNYCH organizacji w Polsce działających na rzecz szeroko pojętych praw człowieka. Działamy skutecznie i chcemy – tak samo, jak chce tego cała rzesza wspierających nasze sukcesy Polaków – by nasza wieloletnia praca była kontynuowana. Od pewnego czasu Fundacja LEX NOSTRA i ja osobiście staliśmy się ofiarami brutalnych ataków zarówno na forum publicznym, jak i ze strony osób związanych ze służbami specjalnymi. Oszczerstwa, plotki rzucane pod naszym adresem i bezpodstawne, niczym nieuzasadnione działania organów ścigania sprawiają, że cała nasza dalsza aktywność staje pod znakiem zapytania.

Stawiane przede mną zarzuty i oskarżenia wysuwane pod adresem całej Fundacji LEX NOSTRA tak naprawdę nie są wymierzone tylko w nas, lecz w wielkie grono obywateli, którym na przestrzeni lat pomogliśmy. Są wymierzone w polską demokrację, którą aktywnie wspieramy i na rzecz której działamy. Są wymierzone we wszystkie media, które stale darzą nas olbrzymim zaufaniem, w znane osoby życia publicznego – w tym wielu polityków wszystkich opcji – których poparciem się cieszymy…

Szanowny Panie Prezydencie!

Niniejszym proszę Pana o pomoc w utrzymaniu ciągłości naszego działania poprzez powstrzymanie swoim autorytetem skierowanych przeciwko nam bezprawnych działań osób związanych z formacjami służb specjalnych oraz organami ścigania, które chcą przejąć kontrolę nad Fundacją LEX NOSTRA, by służyła dla ich celów.

Proszę pamiętać, że dalsze funkcjonowanie niezależnej i apolitycznej Fundacji LEX NOSTRA jest – często jedyną – nadzieją dla licznych Polaków, którzy nie potrafią sami stawić czoła machinie urzędniczej czy skomplikowanym przepisom prawa. Jest kluczowe dla budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowny Panie Prezydencie!

Liczę się z tym że by mnie wyeliminować i przejąć Fundację LEX NOSTRA osoby powiązane ze służbami i organami ścigania mogą mnie w każdej chwili aresztować. Jeśli aresztują mnie „za to”, że zeznawałem – jako świadek – w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały i mam zeznawać – jako świadek – w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika i Jarosława Ziętary, jeśli aresztują mnie za moje artykuły i interwencje Fundacji LEX NOSTRA, w których ujawniałem liczne patologie, to jakoś to spróbuję zrozumieć. Ale na litość Boską, nie za oszczerstwa i oskarżenia ze strony całkowicie niewiarygodnego i skompromitowanego „czołowego polskiego antysemity”, oparte na informacjach zastraszonej i zmanipulowanej przez niego dziewczyny!

Apeluję do Pana, jako głowy państwa, o interwencję w tej sprawie i wierzę, że Pan – jako osoba, dla której demokracja, wolność i prawa człowieka stanowią najwyższe wartości – poprze nas w naszych działaniach swoim autorytetem, dzięki czemu będziemy mogli dalej pracować dla dobra naszej wspólnej Polski i jej Obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Lisowski

wraz z zespołem Fundacji LEX NOSTRA