Międzynarodowe kontakty Fundacji LEX NOSTRA – Maciej Lisowski na owocnych rozmowach w Czechach!

W ostatnich dniach Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski przebywał z roboczą wizytą w Czechach. Wizyta obfitowała w szereg spotkań, które zaowocowały konkretnymi ustaleniami i porozumieniami, o których będziemy informować sukcesywnie, w miarę ich wcielania w życie.

Wizyta Macieja Lisowskiego w Czechach dotyczyła w dużej mierze kwestii ścisłej współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorców, w tym także z Koreą Południową. Podjęto też szerszy temat zintegrowanej współpracy gospodarczej polskich środowisk przedsiębiorczych z Węgrami, Czechami i Słowacją w ramach wzmocnienia roli Grupy Wyszehradzkiej (V4). Czeskie potkania Macieja Lisowskiego są pokłosiem wspólnych nadziei stron polskiej i czeskiej, że za praktyczne odrodzenie politycznej roli Grupy Wyszehradzkiej przełoży się również na zwiększenie siły gospodarczej naszego regionu.

Maciej Lisowski zapoznał się też z zasadami działania i strukturą Czeskiej Izby Gospodarczej, mającej zupełnie inny rodzaj organizacji od podobnych instytucji w Polsce. Warto wspomnieć w tym kontekście, że w minionym roku czeska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie ponad 4%, a bezrobocie jest tam najniższe wśród wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Obecnym wyzwaniem dla czeskiej gospodarki, nad którym koncentruje się wiele środowisk, jest urzeczywistnienie budowy kanału Łaba – Odra – Dunaj, który da Czechom bezpośrednie połączenie z Atlantykiem i Morzem Śródziemnym.

Na zdjęciach: Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski, szef czesko-koreańskiego Komitetu Czeskiej Izby Gospodarczej Anton Uhnak, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą Czeskiej Izby Gospodarczej Petr Talafus.

b   bbb   bbbb