Nadanie Sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach – uroczystości z udziałem Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA Macieja Lisowskiego

IMG_7095 (1) IMG_7098

W ostatnich dniach listopada 2017 roku z okazji nadania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się szczególne uroczystości. W ich trakcie Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA Maciej Lisowski odebrał medal okolicznościowy.

Nadanie Sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach, to ważny dzień dla tej instytucji. Inspiracją do ustanowienia sztandaru MOPR były decyzje podjęte przez najwyższe władze kościelne i państwowe ustanawiające rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta. Stało się to za przyczyną decyzji Konferencji Episkopatu Polski z października 2016 roku o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego  działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego, Uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku, ustanowił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich – w 100. rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego życie może być wzorem człowieczeństwa.  Przygotowanie i nadanie sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Suwałkach z wizerunkiem oraz przesłaniem św. Brata Alberta w znaczący sposób wpisuje się zarówno w świecki, jak i kościelny charakter obchodów Roku Świętego Brata Alberta. Chcąc podkreślić wartość i charakter pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy są głównym realizatorem celów pomocy społecznej. Ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wprowadzono Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada, który jako święto na stałe wpisał się do kalendarza ważnych wydarzeń w Polsce. Coroczne obchody są okazją do przyznania wyróżnień i awansów zawodowych najbardziej zasłużonym pracownikom.

IMG_7221 IMG_7291

IMG_6946 IMG_7165

DSC00005 DSC00006

DSC00001