Nie będzie „firm na próbę”

Autorzy projektu powołali się na badania, zgodnie z którymi aż 38% Plaków chciałoby założyć własną działalność. To, lekko licząc, 10 mln obywateli – a na dzień dzisiejszy działalność prowadzi zaledwie 2 mln. Tym, co powstrzymuje ich przed założeniem działalności często jest strach przed finansowymi konsekwencjami, jakie poniosą, jeśli działalność nie przyniesie oczekiwanych efektów i trzeba ją będzie zakończyć.

„Ale badania mówią zgodnie jeszcze jedno: największe obawy budzi sam początek działalności. Najtrudniejsze jest zrobienie pierwszego kroku. Ci, którzy się na to decydują, często – mimo wcześniejszych obaw – radzą sobie później na rynku. Dlatego właśnie obowiązkiem państwa jest tworzenie zachęt do zakładania nowych firm.” – napisał jeden z autorów inicjatywy na swoim blogu.

Projekt zakładał, że przez pierwsze 3 miesiące działalności przedsiębiorca miałby w zasadzie ie ponosić żadnych ciężarów finansowych na rzecz państwa. „Masz trzy miesiące na przetestowanie swojego pomysłu na biznes i sprawdzenie, czy jesteś urodzonym przedsiębiorcą. Przez ten czas państwo nie może od ciebie żądać podatku dochodowego ani żadnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie będzie cię nękał i kontrolował ani ZUS, ani Urząd Skarbowy. Po takim trzymiesięcznym teście zdecydujesz, co dalej. Jeśli ty jako przedsiębiorca oraz twój pomysł się sprawdzicie – możesz kontynuować działalność, ale już na takich warunkach, jak wszyscy. Natomiast jeśli uznasz, że prowadzenie biznesu nie jest zajęciem dla ciebie – możesz w każdym momencie w trakcie tych trzech miesięcy zrezygnować bez żadnych konsekwencji.” – kontynuuje autor.

Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu głosowało 220 posłów, 212 było przeciwnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Zdaniem głosujących za odrzuceniem, projekt miał istotne wady, które nie pozwoliły na dalszą dyskusję. Sam pomysł wydaje się jednak dobry i warto, by powrócił do porządku obrad. Dobrze, gdy w czasach szalejącego bezrobocia ludzie mogą śmiało stwarzać miejsca pracy dla siebie, nie obawiając się, że w razie gdyby przeszacowali swoje umiejętności, przez kolejne miesiące będą ponosić tego konsekwencje.