Odszedł Generał Janusz Brochwicz – Lewiński, ps. „Gryf”

5 stycznia 2017 roku w Warszawie, w wieku 96 lat, zmarł generał Janusz Brochwicz – Lewiński, pseudonim „Gryf”. Generał walczył w batalionie Armii Krajowej „Parasol” (do nazwy batalionu nawiązuje obecna nazwa pododdziałów specjalnych Jednostki Wojskowej Komandosów w oddziale Wojsk Specjalnych stacjonujących w Lublińcu). Aktywnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, w trakcie którego dowodził legendarną obroną Pałacyku Michla na Woli. Od 2007 roku był Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawa. W 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński awansował „Gryfa” do stopnia generała brygady Wojska Polskiego.

Żegnamy wielkiego patriotę, odważnego żołnierza, niekwestionowany autorytet.

Cześć Jego Pamięci!

Dyrekcja, Zespół i Rada Fundacji LEX NOSTRA