Fundacja LEX NOSTRA w gronie 30 organizacji wyróżnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Szanowni Państwo, 

Fundacja LEX NOSTRA znalazła się w gronie 30 organizacji wyróżnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacją celową na rzecz pomocy, w roku 2017, osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Fundacja LEX NOSTRA skuteczną pomocą dla osób poszkodowanych zajmuje się od początku swojego istnienia, a więc od roku 2010. W tym roku po raz pierwszy nasza działalność uzyskała państwowe wsparcie finansowe. Nasza pomoc, w charakterze wolontariatu, dla ofiar przestępstw miała swój  wyraz także w uczestnictwie w roku 2016 w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Członkowie władz Fundacji LEX NOSTRA pełnią swoje funkcje społecznie, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.