PESEL znajdzie się w treści klauzuli wykonalności

Od 14 sierpnia w klauzuli wykonalności wskazany będzie musiał być PESEL dłużnika lub jego NIP – jeśli nie jest on osobą fizyczną. Jest to wynik nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. poz. 859) dostosowuje przepisy do zmian w Kodeksie postępowania cywilnego obowiązujących od 7 lipca 2013 r.

Jest to tylko jedna ze zmian mających chronić przed błędnie prowadzonymi egzekucjami. Już wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło propozycję przepisów, które zakończą plagę doręczania przesyłek sądowych pod adres, pod którym dłużnik (lub błędnie wskazany dłużnik) nie zamieszkuje. Pierwsza partia zmian, które mają „zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek sądowych pod adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje oraz prowadzenie egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk” (stanowisko MS) weszła w życie 7 lipca tego roku.

Zmiany zakładają m.in, że to powód, wnosząc sprawę do sądu, już w pozwie wskazał PESEL dłużnika. Wcześniej nie miał takiego obowiązku, co prowadziło do nadużyć. „Dotąd numery identyfikacyjne pozwanego nie były w ogóle konieczne w postępowaniu przed e-sądem. Powód podawał jedynie swoje. Teraz oprócz swoich będzie musiał podać również numery strony przeciwnej” – czytamy dalej w uzasadnieniu Ministerstwa.