Petycja w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prokurator Katarzyny Kalinowskiej-Rinas

luk elektryczny

 

Szanowny Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

PETYCJA

w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko

Prokurator Katarzyny Kalinowskiej-Rinas

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

Wnosimy o natychmiastowe wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Katarzyny Kalinowskiej-Rinas. Uważamy, że osoba ta swoim postępowaniem przynosi hańbę polskiemu Wymiarowi Sprawiedliwości. W związku stanowczo sprzeciwiamy się pełnieniu przez nią tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji – tym bardziej, że jej działania mają bezpośredni wpływ nie tylko na wizerunek Wymiaru Sprawiedliwości, ale przede wszystkim na konstytucyjne prawa obywateli do wolności, sprawiedliwości i prawdy.

Prokurator Katarzyna Kalinowska-Rinas skrzywdziła swoimi bezpodstawnymi oskarżeniami, swoją ignorancją w dziedzinie prawa i swoim brakiem zwykłego, ludzkiego poczucia przyzwoitości już niejedną osobę. Szczególnie jaskrawym przykładem nieudolności i bezczelności Prokurator Katarzyny Kalinowskiej-Rinas jest sprawa Sławomira Swaczyny – brygadzisty w RWE Stoen Operator sp. z o.o, który 19 września 2007 roku dosłownie spłonął żywcem podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Do tego wypadku – zgodnie z licznymi opiniami biegłych i wynikami kontroli – doszło w wyniku rażących zaniedbań  ze strony pracodawcy p. Swaczyny w zakresie BHP. Pani Elżbieta Swaczyna, wdowa po tragicznie zmarłym Sławomirze, od 6 lat walczy o prawdę i sprawiedliwość. Tymczasem Prokurator Katarzyna Kalinowska-Rinas w kolejnych postępowaniach:

– jawnie ignorowała niekorzystne dla pracodawcy dowody, w tym opinie biegłych,

– celowo pomijała wszelkie dowody świadczące o winie pracodawcy

– wielokrotnie wykazała się rażącą  nieznajomością obowiązującego prawa

– demonstrowała całkowitą ignorancję w zakresie podstawowych przepisów BHP.

Co więcej, Prokurator Katarzyna Kalinowska-Rinas próbowała udowodnić, że to ofiara była winna – że Sławomir Swaczyna, doświadczony i odpowiedzialny pracownik, sam doprowadził do dramatycznego wypadku, w wyniku którego 60% powierzchni jego ciała uległo ciężkim poparzeniom, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci!

Pełny opis sprawy znajduje się na stronie internetowej Fundacji LEX NOSTRA:

https://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/208-prokurator-ktora-sie-faktom-nie-klania

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

W opinii wielu osób Prokurator Katarzyna Kalinowska-Rinas jest niewłaściwą osobą na niewłaściwym stanowisku. Jej niekompetencja, uporczywe ignorowanie faktów, nieznajomość prawa i celowe pomijanie wszelkich dowodów stojących w sprzeczności z jej oskarżeniami, to jawna kpina nie tylko ze społeczeństwa, ale też z Wymiaru Sprawiedliwości, którego przecież jest reprezentantką!

Dlatego wnosimy o natychmiastowe odwołanie Prokurator Katarzyny Kalinowskiej-Rinas ze stanowiska oraz odsunięcie jej teraz i w przyszłości od pełnienia wszelkich funkcji związanych z funkcjonowaniem Wymiaru Sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

www.fundacja.lexnostra.pl