Skuteczna walka z wyłudzeniami VAT? Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z przedsiębiorcami!

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami.

Polskie państwo powinno służyć polskim przedsiębiorcom, dawać im ochronę prawną, dla zagwarantowania rzetelnej, uczciwej konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. Celem było to, żebyśmy się mogli wzajemnie zrozumieć i przedstawić racje – mówił Minister Sprawiedliwości na konferencji prasowej podsumowującej dyskusję poświęconą propozycjom zwalczania przestępstw podatkowych na wielką skalę.

2011-2015: alarm bez odzewu

Przedsiębiorcy w rzeczowej dyskusji z przedstawicielami resortu odnieśli się do przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a niedawno skierowanego przez rząd do Sejmu, projektu ustawy wymierzonej w wyłudzenia VAT, na których polskie państwo, jak wynika z raportu NIK, tylko w zeszłym roku straciło ok. 67 mld zł. Uczestnicy spotkania podkreślali, że tego rodzaju przestępstwa niszczą rynek. Wyrażali jednak obawy, których powodem był głównie towarzyszący projektowi nieprecyzyjny przekaz medialny,  czy proponowane przepisy nie odbiją się na uczciwych przedsiębiorcach. Poruszano przy tym szersze problemy dotyczące funkcjonowania polskiego państwa, w tym wymiaru sprawiedliwości. Zwracano m.in. uwagę na budzącą często zastrzeżenia jakość pracy sędziów oraz na nierzetelność wielu biegłych sądowych. Przedsiębiorcy podkreślali, że od 2011 roku, kiedy rozpoczął się najbardziej groźny proceder wyłudzeń VAT, zwany oszustwem karuzelowym, alarmowali ówczesne polskie władze. Na te ostrzeżenia i apele nie było odzewu.

Nowe propozycje

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców uwagom i postulatom, Minister Sprawiedliwości postanowił rekomendować, w ramach parlamentarnych prac nad projektem, zmianę niektórych przepisów. Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty przekraczającej 5 mln zł (w tej chwili projekt przewiduje kwotę 1 mln zł). Natomiast zbrodnią kwalifikowaną, czyli przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł,  jak obecnie przewiduje projekt. Chodzi o to, aby rzeczywiście ten przepis był wycelowany w najgroźniejszych przestępców, którzy operują w obszarze bardzo dużych kwot i wyprowadzają je ze szkodą dla polskiego budżetu – tłumaczył Zbigniew Ziobro. Minister zobowiązał się również, że na podstawie informacji, które mają przedłożyć mu pisemnie przedsiębiorcy, rozważy wszczęcie śledztwa. Zadaniem tego postępowania będzie ustalenie odpowiedzialności przedstawicieli organów polskiego państwa, którzy w latach 2011-2015, mimo informacji przedstawianych przez przedsiębiorców, nie podjęli stosownych działań, natury organizacyjnej, prawnej, legislacyjnej i procesowej, mogących ustrzec interesy państwa i przedsiębiorców przed działalnością związaną z karuzelami vatowskimi.

Wspólne rozwiązania

Zbigniew Ziobro zapowiedział też, że konsultacje z przedsiębiorcami będą kontynuowane, a wnioski dotyczące innych niż walka z wyłudzeniami VAT problemami zostaną uwzględnione w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości lub przekazane innym resortom.

Dziękuję w imieniu przedsiębiorców za możliwość rozmowy na ten ważny temat, zarówno z punktu widzenia państwa, jak i przedsiębiorców, którzy od wielu lat apelowali o podjęcie szybkich i radykalnych działań, aby ukrócić proceder wyłudzania VAT. Cieszymy się, że polski rząd poszukuje rozwiązań najbardziej skutecznych, aby zwalczać oszustów, tych prawdziwych, którzy faktycznie niszczą polską konkurencję i polski budżet państwa. A jednocześnie staramy się wspólnie poszukiwać rozwiązań, które zagwarantują bezpieczeństwo i stabilność polskim przedsiębiorcom na naszym rynku – mówił na konferencji prasowej Michał Kanownik, prezes ZIPSEE – „Cyfrowa Polska”.

W spotkaniu wzięli udział: Karol Majewski – prezes „Nalewki Staropolskie”; Roman Tarnowski – prezes Omega Nowoczesne Materiały Budowlane” Sp. z o.o.; Krzysztof Stalewski – Dyrektor Generalny, prezes zarządu EBS Sp. z o.o.; Krzysztof Porębski – wiceprezes zarządu NTT System S.A; Grzegorz Słoniewski – prezes zarządu MGM S.A; Krzysztof Kucharski – członek zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych AB S.A; Michał Kanownik, prezes ZIPSEE – „Cyfrowa Polska”.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości