Stanowisko Fundacji LEX NOSTRA wobec planowanej nowelizacji ustawy o Prawie Pocztowym w kontekście reklamacji klientów wobec niedostarczenia przesyłek zwykłych

Fundacja LEX NOSTRA wyraża zaniepokojenie szczegółowymi rozwiązaniami zapisanymi w planowanej nowelizacji ustawy o Prawie Pocztowym. Szczególnie dotyczy to zapisu o „rejestrowanej” przesyłce w kontekście reklamacji klientów wobec niedostarczenia listów. Czy planowane jest doprowadzenie do sytuacji w której klienci Poczty Polskiej wysyłający przesyłki niezarejestrowane, a więc listy zwykłe, nie będą mieli możliwości wystąpienia o odszkodowanie w przypadku niedostarczenia przesyłki? Nowelizacja ustawy proponowana w obecnym kształcie sprawi, że możliwość reklamacji będzie zawężona wyłącznie do listów i przesyłek rejestrowanych.

Zmiana znalazła się w projekcie nowelizacji znoszącej konkurencję na przesyłki urzędowe i sądowe. Cała taka korespondencja ma być doręczana przez tzw. operatora wyznaczonego. Tym do 2025 r. jest Poczta Polska. Przy tej okazji usunięto wprowadzone w 2013 r. uprawnienie konsumentów do odszkodowań za niedostarczone listy. Według Poczty było ono nadużywane i stało się furtką do wyłudzeń.

Nawet jeśli za kłopotliwą dziś można uznać sytuację, w której wystarczy samo oświadczenie klienta, że przesyłkę wysłał i że nie doszła, by Poczta Polska była zmuszona do wypłaty odszkodowania. Odszkodowania wyliczonego przez ustawodawcę na podstawie stawki na listy polecone. Ustawowa stawka odszkodowania to 50-krotność opłaty za przesyłkę rejestrowaną, obecnie 145 złotych. Według wyliczeń Poczty Polskiej, tylko w pierwszej połowie 2016 r. takich reklamacji miała niemal 13,4 tys. i łącznie była zmuszona wypłacić 2 mln zł odszkodowań. Dlaczego jednak ofiarą walki z wyłudzeniami mają być uczciwi klienci Poczty Polskiej którzy przesyłki naprawdę wysłali i przesyłki naprawdę nie zostały dostarczone?

Warto pamiętać, że w Unii Europejskiej każde państwo reguluje sprawę reklamacji w zakresie niedostarczonych przesyłek indywidualnie. Dlaczego więc nie przyjąć w Polsce przepisów podobnych do uchodzących za wzorcowe rozwiązanie brytyjskie? W Wielkiej Brytanii reklamować można także zwykłe przesyłki, jednak konieczna jest szczegółowa weryfikacja zgłoszenia, np. dokładne dane o czasie i miejscu nadania przesyłki, potwierdzenie płatności on-line albo rachunek za znaczek pocztowy.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA