Treść wyroku sądowego wobec Zygmunta Miernika, prezesa Ruchu Obrony Bezrobotnych

Fundacja LEX NOSTRA prezentuje treść wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, na mocy którego Zygmunt Miernik, prezes Ruchu Obrony Bezrobotnych, został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności:

wyrok (1)